FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zajednička vizija za rijeku Cetinu i cijelo vodno područje

Trilj, Zagreb, 17.10.2008.- Usuglašena je zajednička vizija očuvanja i održivog korištenja vodnog područja rijeke Cetine na višedioničkoj radionici u Trilju.?!
Cetina2

Poznavajući činjenicu da se dvije trećine vodnog područja rijeke Cetine nalazi na teritoriju susjedne Bosne i Hercegovine, sve aktivnosti kao i budućnost održivog razvoja tog područja ovise o zajedničkim odlukama i dobroj suradnji dviju zemalja. Uz to u svjetlu europskih trendova upravljanja vodnim resursima koji naglašavaju potrebu cjelovitog upravljanja (socijalni, ekonomski i ekološki aspekt) koji je raspravljen i dogovoren sa svim dionicima, Zelena akcija je organizirala višedioničku radionicu na rijeci Cetini kako bi raspravili probleme, viziju te potencijale očuvanja i održivog korištenja tog vrijednog vodnog resursa.

Radionica je organizirana u okviru CARDS 2004 projekta “Promocija zaštite pograničnih rijeka i održiva uporaba resursa u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine” čiji je glavni cilj jačanje suradnje između dviju zemalja na očuvanju i održivom korištenju prirodnih resursa koje dijelimo, a prvenstveno rijeka.

Na radionici je bilo prisutno preko 30 sudionika iz javnog, profitnog i neprofitnog sektora Hrvatske i BiH, koji su kroz rad u grupama te plenarni rad došli do zajedničkih ciljeva i zaključaka: za dobrobit ovoga kraja nužna je ojačana suradnja među sektorima i među državama, edukacija stanovništva na svim nivoima, izgradnja infrastrukture, te pojačana inspekcijska služba kako bi buduća zaštita (nacionalna ali i prekogranična) vodnog područja rijeke Cetine bila učinkovita te rješavanje situacije uporabe voda iz područja Cetine u hidroenergetske svrhe na državnoj razini.

Glavni rezultati radionice su: početak suradnje na razvijanju ideje o pokretanje instituta ili agencije zadužene za vodno područje rijeke Cetine preko kojeg bi se radili konkretni projekti zaštite i očuvanja; početak postavljanja stalne mobilne izložbe o rijeci Cetini za edukaciju i osvješćivanje javnosti; organizacija sastanka u vezi pokretanja inicijative za izgradnju pročistača otpadnih voda u BiH s Hercegbosanskom županijom.

Radionicu su u Zelenu akciju suorganizirale međunarodne organizacije Euronatur i WWF Mediteranski program, koji su već dugo godina prisutni u području krša Hrvatske, a u posljednjih godina najviše u zaštiti krških polja Bosne i Hercegovine te rijeka Cetine i Neretve s pritokama.

Za dodatne informacije:
Irma Popović, Koodinatorica projekta, Zelena akcija, Tel: 01/4818 480, mob: 099 3149 625

Projekt je financiran od strane Europske komisije kroz fond CARDS 2004 u ukupnom iznosu od 1.080.004,1 HRK. Pored Zelene akcije iz Zagreba u projekt su uključene i Brodska ekološka udruga Zemlja-BEUZ iz Slavonskog Broda, Pokret prijatelja prirode “Lijepa naša” ogranak Ploče, te udruge iz Bosne i Hercegovine: Eko Neretva iz Jablanice i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Cilj projekta je podizanje svijesti, znanja i razine prekogranične suradnje na zaštiti okoliša kroz promicanje zaštite biološke raznolikosti rijeka i održivo korištenje prirodnih resursa u široj pograničnoj regiji Hrvatske i Bosne i Hercegovine


Autor: Eugen Vuković

20.10.08. 22:00

Cetina3 Cetina1 Cetina2
Zajednička vizija za rijeku Cetinu i cijelo vodno područje - 3
+
Zajednička vizija za rijeku Cetinu i cijelo vodno područje - 1
+
Zajednička vizija za rijeku Cetinu i cijelo vodno područje - 2
+
1 / 3

Zajednička vizija za rijeku Cetinu i cijelo vodno područje - 3