FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Stav Zelene akcije - Koliko su hidroelektrane stvarno "zelene"?

Dana 14. i 15. studenog ove godine, održali smo predavanje i okrugli stol na kojima je predstavljeno i raspravljano hrvatsko i europsko iskustvo sa hidroelektranama.

U sklopu projekta : "Implementing Arhus Convention and increasing NGOs capacity in monitoring and implementation of accession process and reaching EU environmental policies and standards" koji se financira iz programa EC CARDS 2007, dana 14. i 15. studenog ove godine, održali smo predavanje i okrugli stol na kojima je predstavljeno i raspravljano hrvatsko i europsko iskustvo sa hidroelektranama.

Posebno želimo istaknuti sudjelovanje g. Gerharda Nagla, mr.sc., iz Njemačke kao stručnog suradnika European Environmental Bureau, koji nam je prenio svoje europsko iskustvo.

Na temelju zaključaka skupova, stručne literature i vlastitog iskustva, Zelena akcija je pripremila dokument  "Koliko su hidroelektrane stvarno zelene?", kao svoj dokument stava.

Nadamo se da će u njemu građani i ostali korisnici naći odgovore na većinu svojih pitanja oko hidroelektrana i brana tj. njihove održivosti, te stava Zelene akcije o njima.

Za više informacija ili komentare i sugestije, javite se na [email protected] ili 01/4818 480.


Autor: Zelena akcija

17.12.07. 20:00