FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Samo suradnjom možemo do čiste i očuvane Neretve Priopćenje

U Metkoviću je 11.04.2008. održana jednodnevna radionica pod nazivom “Održivo upravljanje i zaštita sliva rijeke Neretve” u organizaciji Zelene akcije iz Zagreba.

Cilj radionice je bio kroz višedionički skup predstavnika Hrvatske i Bosne i Hercegovine raspraviti relevantne čimbenike zaštite i korištenja prekograničnog sliva rijeke Neretve, postojećih problema te rješenja istih, a kako bi se osigurao kvalitetan život u slivu i očuvanje same rijeke Neretve i okolnog područja u obje zemlje. Na radionici su sudjelovali predstavnici udruga, znanstvenih institucija, javnih ustanova te vlasti iz Hrvatske i BiH.

 Radionica je započela kratkim predstavljanjem bioloških vrijednosti sliva rijeke Neretve o čemu su govorili doc. dr sc Sanja Gottstein sa PMF-a u Zagrebu, Gvido Piasevoli iz Splita, Borut Stumberger iz Euronatur-a i Ana Musa iz udruge Lijepa naša ogranak Ploče. Petra Rodić Baranović iz Državnog zavoda za zaštitu prirode predstavila je prijedlog zaštite delte Neretve te dosadašnji rad Zavoda na toj temi. Irma Popović iz Zelene akcije predstavila je europsku okvirnu dirketivu za upravljanje vodama koje predstavljaju obveze RH u tom pogledu prema EU.

Kroz diskusiju se uvidjelo da do zaštite tj. održivog dugoročnog korištenja sliva rijeke Neretve može doći isključivo samo aktivnom suradnjom dviju država na svim nivoima, od državne i lokalne vlasti do lokalnog stanovništva kao krajnjih korisnika tih prirodnih dobara i prostora. “Aktivna suradnja na zaštiti okoliša, a naročito vodnih resursa, bi trebala biti imperativ obje države, jer će se samo tako moći postići održivi razvoj i kvalitetan i harmoničan život u regiji” rekla je Irma Popović, koordinatorica projekta.

Sudionici su se složili da je integrirano upravljanje i zaštita delte Neretve nužno, a samo područje je idealno za razvoj ekološke poljoprivrede, eko-turizma (promatranje ptica) i sličnih aktivnosti. Standardizacija mjera upravljanja vodnim resursima za obje države je hitno potrebna te je predloženo osnivanje prekogranične međudržavne komisije (Neretvanska komisija) kao jedno od mogućih rješenja. Glavni zaključak radionice jest da je suživot čovjeka i prirode moguć, ali je nužna promjena stavova te fleksibilnost na promjene.

Projekt je financiran od strane Europske komisije kroz fond CARDS 2004, a radionicu i naše aktivnosti na Neretvi podržava i međunarodna organizacija Euronatur i fundacija MAVA. Pored Zelene akcije iz Zagreba u projekt su uključene i Brodska ekološka udruga Zemlja-BEUZ iz Slavonskog Broda, Pokret prijatelja prirode “Lijepa naša” ogranak Ploče, te udruge iz Bosne i Hercegovine: Eko Neretva iz Jablanice i Centar za životnu sredinu iz Banja Luke. Cilj projekta je podizanje svijesti, znanja i razine prekogranične suradnje na zaštiti okoliša kroz promicanje zaštite biološke raznolikosti rijeka i održivo korištenje prirodnih resursa u široj pograničnoj regiji Hrvatske i Bosne i Hercegovine.


Kontakt:
Irma Popović, Koordinatorica projekta, Zelena akcija
[email protected] , +385 1 4818 480, +385 99 314 9625


Autor: Zelena akcija

11.04.08. 21:00