FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Svjetski dan voda - javnost treba znati i sudjelovati Priopćenje

Ovogodišnji Svjetski dan voda želimo posvetiti sudjelovanju javnosti u upravljanju vodama, jer voda je javno prirodno dobro i svi ljudi, kao i cjelokupan živi svijet, ovise o njoj.

Rijeke se kanaliziraju, pretvaraju u jezera, mijenja se tok rijeka, voda se crpi za navodnjavanje i vodoopskrbu, te se koriste kao ispusti za kanalizaciju i industrijske vode. Sve to dovodi do promjena u kvaliteti i količini vode i samog ekosustava, što u budućnosti, bližoj ili daljoj, može imati ili će imati direktan utjecaj na kvalitetu naših života.

Hrvatska je relativno bogata vodama, ali ne znamo kolika je stvarna količina te vode, a pritisak na iskorištavanje vode i korištenje iz dana u dan raste, pa je situacija još manje jasna.

Kroz različite naknade i preko računa za vodovod i odvodnju, svi mi snosimo trošak upravljanja vodama, a ne znamo na što se točno koristi taj novac, niti možemo utjecati na tu odluku.

Hrvatska je potpisnica niza međunarodnih dokumenata koji promoviraju sudjelovanje javnosti u upravljanju okolišem (Espoo konvencija, Aarhuška konvencija) i kojima hrvatska polako prilagođava zakonodavstvo, a Okvirna direktiva o vodama EU, koja eksplicitno navodi sudjelovanje javnosti kao ključan element u upravljanju vodama, je već najvećim dijelom uklopljena u novu legislativu o vodama.

Direktive i zakoni propisiju informiranje i sudjelovanje javnosti, ali tijela javne vlasti to u praksi ili slabo ili uopće ne primjenjuju, pa smatramo da je potrebna jedna sustavna reforma stava odgovornih institucija, koji bi trebali sve svoje obveze bazirati na principu transparentnosti i javnosti.

Sudjelovanje javnosti je težak i dugotrajan proces, ali se dugoročno isplati jer javnost snosi odgovornost za odluke, lakše ih prihvaća, manje je nezadovoljstvo, a obostrana korist.

Temelj sudjelovanja javnosti se bazira na rečenici iz Aarhuše konvencije: Svaki pojedinac ima pravo na zdrav okoliš, te ima odgovornost, osobnu i društvenu, da štiti i poboljša stanje okoliša na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Kontakt:
Irma Popović, Zelena akcija, Frankopanska 1, p.p. 952, 10 000 Zagreb, tel: 01/4818-480, fax: 01/4813-096,
e-mail: [email protected], www.zelena-akcija.hr


Autor: Zelena akcija

22.03.06. 01:00