FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Svjetski dan močvarnih staništa

Svake godine 2. veljače obilježava se Svjetski dan močvarnih staništa, čime se podsjeća na datum potpisivanja Ramsarske konvencije i obvezu očuvanja i razumnog korištenja tog vrijednog prirodnog resursa.

Močvarna staništa predstavljaju jednu od najvećih vrijednosti biološke i krajobrazne raznolikosti, a staništa su za više od 40% ukupnog broja biljaka i životinja. Ta vrijedna staništa polako nestaju isušivanjem i melioriranjem u obradive površine, onečišćuju se komunalnim i industrijskim vodama te prekomjernim iskorištavanjem vode.

Od 1971. godine biološki vrijedna močvarna staništa se nalaze pod zaštitom Ramsarske konvencije. Hrvatska ima izuzetno bogatstvo močvarnih staništa i čak tri koja se zbog svoje međunarodne važnosti nalaze na Ramsarskom popisu: Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje te Crna Mlaka, tj. poplavne zone rijeka Crnomorskog sliva - Drave, Dunava i Save.


Autor: Zelena akcija

01.02.04. 01:00