FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Priopćenje ZA vezano uz moguću gradnju HE Kosinj na temelju zastarjele studije utjecaja na okoliš Priopćenje

Ministarstvo zaštite okoliša ipak popustilo HEP-u da gradi HE Kosinj na temelju Studije utjecaja na okoliš iz 1988. godine!
Kosinj-srednja

Iako je 2007. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zaključilo da se treba izraditi nova Studija utjecaja na okoliš za Hidroelektranu Kosinj, nedavno su promijenili mišljenje i izjavili da je Studija utjecaja na okoliš iz 1988. godine ipak pravovaljana (dopisi u prilogu). Iz neslužbenih izvora saznajemo da HEP stoga kreće krajem 2008. graditi još jednu veliku hidroelektranu na temelju Studije utjecaja na okoliš starije od Republike Hrvatske, a tako se već postupilo i u slučaju izgradnje kontroverzne HE Lešće na rijeci Dobri.

HE Kosinj će imati štetan utjecaj na život ljudi u Kosinjskoj dolini jer će morati biti preseljeni, štetan utjecaj na biljni i životinjski svijet te na bogato kulturno naslijeđe ove doline koje bi se našlo pod vodom. Stoga tražimo izradu nove Studije utjecaja na okoliš s ocjenom prihvatljivosti zahvata za prirodu i procjenu isplativosti projekta HE Kosinj.

Nova akumulacija potopila bi dodatnih 6 km toka rijeke Like (sada je potopljeno 28 km), ali pri čemu bi nastalo umjetno jezero veličine čak 1362 ha, uz već postojeću Kruščićku akumulaciju od 860 ha. To znači kako će 43% toka rijeke Like biti pretvoreno u akumulaciju. Kosinjska dolina je dio Nacionalne ekološke mreže, te ulazi u prijedlog za zaštitu na razini EU kroz mrežu Natura 2000, stoga je neophodno zaštiti ovo područje, a ne potopiti ga .

Kosinjska dolina je povijesno vrlo važno mjesto s nizom arheoloških i kulturnih spomenika, a u Kosinju je u 15. stoljeću djelovala i tiskara koja je tiskala prvu knjigu na hrvatskom jeziku. Stvaranjem akumulacije, Hrvatska bi izgubila vrijedan dio svoje kulturne baštine i povijesnog identiteta, jer bi pod vodom nestali arheološki nalazi (ostaci ilirskog plemena Japodi, antički nalazi i srednjovjekovni ostaci), spomenici tradicijske arhitekture građeni potkraj 19. i početkom 20. stoljeća i tri crkve.

Kontakt:
Jagoda Munić, voditeljica programa bioraznolikosti Zelene akcije, 098 1795690


Autor: Eugen Vuković

22.06.08. 22:00