FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

PreDobra za tako malo struje!

O slučaju HE Lešće i HE Kosinj i bezumnog uništenja jedinstvenih bisera Hrvatske prirodne baštine, obavijestili smo i članove EU Parlamenta.
Mala_brana_veca
O HE Lešću i HE Kosinj obaviješteni i EU parlamentarci

Kao što je već znano, Dobra je krška rijeka, biser krajobrazne i biološke raznolikosti, te izuzetno bogata zaštićenim vrstama na razini Hrvatske, ali i Europe (npr. ribi mladici, Hucho hucho, je Dobra jedno od zadnjih mrijestilišta u RH i Europi), a i prepoznato je kao ekološki važno područje i predloženo za zaštitu na razini Hrvatske  (zaštićeni krajolik) i na razini EU (Natura 2000). Rijeka Lika je također krška rijeka i predložena za zaštitu pod mrežom Natura 2000, a situacija je još ozbiljnija kada znamo da se namjerava potpiti 2 sela  i raseliti stanovništvo.

Kako je Hrvatska trenutno u pregovorima za ulazak u EU, a šteta koju će HE napraviti na Dobri i Lici, te procedura pod kojom se sve odvija u velikim je sukobima s trenutnim europskim zakonodavstvom. Studije utjecaja na okoliš za obje HE rađene su u ranim 1980 – tima, kada je Hrvatska bila u SFR Jugoslaviji, a standardi zaštite prirode i okoliša niski ili gotovo nikakvi jer se nije razmišljalo o alternativama, a odluke se su se donosile na visokim političkim nivoima. Kako se brane i HE žele izgraditi danas, u samostalnoj državi na pragu EU, smatramo da ti projekti moraju biti u skladu s postojećim nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom pred kojim smo obavezni djelovati.

Obavijestili smo EU parlamentarce članove Delegacije za Hrvatsku, Odbora za okoliš i članove zelenih stranaka, i pozvali smo ih da nam pomognu u zaustavljanu ova dva projekta koji će uništiti u potpunosti te dvije krške rijeke.

Pozvali smo ih da pokrenu pitanje o ova dva slučaja za vrijeme Sjednica parlamenta, da posjete ta dva područja tijekom posjeta Hrvatskoj, te da pitaju Europsku komisiju kako Hrvatska provodi primjenu europskog zakonodavstva, u smislu proglašenja zaštićenih područja u mreži Natura 2000 i precedura izrade Studija utjecaja na okoliš  kako bi se osigurala primjena Direktive o staništima i pticama od prvog dana primitka Hrvatske u EU.

Na nacionalnom nivou u tijeku je slanje Protestnih pisama (www.zelena-akcija.hr) premijeru Ivi Sanaderu, ministrici Marini Matulović-Dropulić te ministru Branku Vukeliću, u kojem ih tražimo da trenutno zaustave projekt HE Lešće, te da pokrenu process izrade nove Studije utjacaja na okoliš. Potpisuje se i online peticija na www.zelena-akcija.hr, na kojoj smo skupili već 1700 potpisa u 10 dana.

Za više informacija:
Irma Popović, Zelena akcija, 01/4818 480, [email protected]


Autor: Irma Popović

30.11.06. 15:51