FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Pozdravljamo odluku Ministarstva u slučaju planirane hidroelektrane Kosinj!

Zelena akcija je 04.04.2007. primila odgovor Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na upit vezan za izdavanje građevinske dozvole za HES Kosinj, u kojem se navodi kako je za taj projekt ipak neophodno izraditi novu Studiju utjecaja na okoliš!

Upit Zelene akcije sastojao se od 3 pitanja:

  1. U kojoj je fazi postupak izdavanja građevinske dozvole za projekt gradnje akumulacije i HES Kosinj?
  2. Je li za navedeni projekt izrađena Studija izvodljivosti, ako da, postoji li mogućnost uvida u taj dokument?
  3. Je li za navedeni projekt izrađena Ocjena prihvatljivosti zahvata za prirodu?

Odgovor je bio više nego iznenađujući.
Citat iz obavijesti MZOPUGa, 27.3.2007.:
"... dajemo vam slijedeću informaciju:
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole koja se odnosi na tunel i kanal Bikovac (pravim imenom Bakovac) - Lika je podnesen.
Studija utjecaja na okolinu za HE Kosinj izrađena je 1988. godine. Potrebno je izraditi novu Studiju utjecaja na okoliš za navedeni projekt."

Ovo je više nego odlična vijest i veliki korak u smjeru provedbe zaštite okoliša i prirode u Hrvatskoj jer je MZOPUG konačno uvidio nedostatke i zastarjelost postojeće Studije.  “Nadamo se izradi kvalitetne i objektivne Studije utjecaja na okoliš koja će obuhvatiti sve aspekte, kako nadzemnog, tako i podzemnog svijeta te specifične mikroregije, za razliku od Studije iz 1988. godine; a koja će pokazati neprihvatljivost ovog projekta ”- rekla je Irma Popović, biologinja Zelene akcije.

“Iznad svega, očekujemo kako će 30 godina zanemarivana lokalna zajednica od samog početka ravnopravno sudjelovati u postupku procjene utjecaja na okoliš kao i u donošenju odluka” – dodala je Željka Leljak, pravnica Zelene akcije.

Naime, provedbom HES Kosinj, potopila bi se naselja Gornji Kosinj i Mlakva, a mještani bili prisiljeni na odlazak sa svoje djedovine, te je nesporno njihovo pravo na sudjelovanje u cijelom postupku.

Unatoč svemu, ostaje činjenica da takva obavijest nije odgovor na postavljena pitanja, odnosno potpuna i jasna informacija, koju je MZOPUG kao tijelo javne vlasti dužno dati  prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, ovoga puta je izostala.

Za više informacija:


Autor: Irma Popović

10.04.07. 09:34