FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Krš je pun rupa i propušta vodu kao švicarski sir Priopćenje

Povodom nedavnih ujezeravanja vrtača, oranica i šuma na području mjesta Špehari kod Bosiljeva, iako HEP izjavljuje da to nije u suprotnosti s projektnim predviđanjama, mišljenja smo da je ta pojava izravno vezana uz punjenje akumulacije HE Lešće, te da ju HEPovci nisu mogli predvidjeti.
Dobra

Prije nekoliko mjeseci započelo se s punjenjem akumulacije hidroelektrane Lešće na području Generalskog Stola. Akumulacija se polako punila i potopila ukupno 12 km kanjona krške rijeke Dobre, a prije desetak dana nenadano su se pojavila jezera i bare na širem području oko akumulacije, te potopila i šume i polja te uzbunila lokalno stanovništvo.

Poznato je da je krško tlo porozno, brzo propušta vodu u podzemlje, vode protječu kroz špiljski i jamski sustav, te opet izviru na drugom mjestu. Iz tog razloga svaka krška rijeka ima i svoj podzemni tok, koji često zna biti veći od nadzemnog, a kojeg mi često uopće ne poznajemo.

Dakle nestručno je tvrditi da punjenjem akumulacije, tj. podizanjem razine vode na krškom terenu, možete u potpunosti predvidjeti što će se desiti. Svježi primjer punjenja akumulacije HE Lešće očiti je primjer zagonetnosti krškog terena i nemogućnosti procjene pravog utjecaja i štete po okoliš, ali i ljude.

Uz to često voda u kršu „otvori“ novu špilju ili jamu, te voda počne teći u sasvim drugom smjeru. Kako bi to spriječili, graditelji hidroelektrana moraju zacementirati obale akumulacije, ali niti to nije garancija da krš neće „proraditi“ zbog velike snage i pritiska stupca vode. Gubitak vode iz akumulacije je direktan gubitak u proizvodnji struje, te se povećava razlika između troškova gradnje i održavanja, te dobitka i hidroelektrane počnu poslovati s gubicima.

Jedan krški biser smo izgubili unatoč upozorenjima domaćih stručnjaka i udruga, te međunarodnih tijela (Bernska konvencija) o nesiplativosti i manjkavosti tog projekta, a uskoro nam žele uzeti i drugi, rijeku Liku i Kosinjsko polje. Dodatna zastrašujuća činjenica je da u Kosinju žive ljudi, od kojih bi se dio trebao iseliti, a dio nastaviti život u podnožju brane i velikog vodnog vala akumulacije, akumulacije izgrađene u nepredvidivom krškom terenu.

Ovim putem ponovno pozivamo Vladu RH da odustane od gradnje HE Kosinj na rijeci Lici zbog protivljenja lokalnog stanovništva, velike nesiplativosti gradnje hidroelektrana na krškom terenu te izravne opasnosti za stanovnike bliže i dalje okolice.


30.07.10. 13:02