FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Gdje je nestao Prijedlog zakona o vodama?

Prema našim saznanjima postoje barem dvije verzije Prijedloga zakona o vodama, a vjerojatno ih ima i više. Naime, osim Prijedloga koji je upućen u saborsku proceduru, postoji i jedna verzija koja je navodno potpuno usklađena s propisima EU (Okvirnom direktivom o vodama), a koja zbog interesa i pritiska Hrvatskih voda nije bila upućena Vladi RH, već je u posljednji trenutak ista zamijenjena puno lošijom verzijom Prijedloga.
Paragraf
I na kraju svega, pitamo se koliko verzija Prijedloga zakona o vodama postoji, zašto nisu javno objavljene i konačno, gdje je cijeli proces donošenja zakona zastao?!

Da pojasnimo, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva angažiralo je tim neovisnih stručnjaka kako bi isti pripremili Prijedlog zakona radi daljnjeg usklađivanja sa zahtjevima europske legislative. Međutim, umjesto tog Prijedloga, izrađenog u sklopu financijski vrlo zahtjevnog projekta, u Sabor je upućen Prijedlog izrađen od strane Hrvatskih voda.

Osim što je velik novac bespotrebno potrošen na prijedloga Zakona kojeg su pripremili stručnjaci, Prijedlog zakona Hrvatskih voda ima brojne nedostatke, od kojih navodimo samo nekoliko:

  1. promovira i legalizira po prirodu i okoliš štetne aktivnosti poput iskopavanja pijeska i šljunka iz korita rijeka i ostalih aktivnosti “uređivanja” vodotokova, te nema uključene odredbe očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti koje bi obvezale vodni sektor da kroz svoje djelovanje radi na dugoročnom očuvanju i zaštiti prirodnih vrijednosti naše zemlje
  2. nisu uključene odredbe o sudjelovanju javnosti u upravljanju vodama, niti u procesu pripreme planova upravljanja vodnim područjima, niti u procesu njihove provedbe
  3. primjenjuje jednosektorski pristup koji nije u skladu s Okvirnom direktivom o vodama EU jer ona promovira i zahtijeva cjelovit pristup upravljanju vodama te sagledavanje koliko ekonomskih, toliko i društvenih te ekoloških čimbenika

Krajem prosinca 2008. uputili smo dopis Vladi RH kojim smo izrazili kako smatramo takav postupak nedopustivim jer predstavlja izrazitu nepravilnost u postupku donošenja jednog zakona od izuzetne važnosti za okoliš i zdravlje ljudi. Dodatno zahtijevali smo hitno povlačenje takvog Prijedloga zakona iz saborske procedure te pristupanje izradi novog prijedloga zakona usklađenog s Okvirnom direktivom o vodama EU. Također, tražili smo da se omogući sudjelovanje javnosti pri izradi tako važnog propisa pravovremenim javnim uvidom i javnom raspravom; koja nam je čak i bila usmeno obećana od strane državnog tajnika za vodno gospodarstvo, ali to se nije dogodilo. Svi naši apeli ostali su bez ikakve reakcije Vlade RH i resornog Ministarstva.

I na kraju svega, pitamo se koliko verzija Prijedloga zakona o vodama postoji, zašto nisu javno objavljene i konačno, gdje je cijeli proces donošenja zakona zastao?!

Za više informacija:


Autor: Eugen Vuković

14.05.09. 22:00