FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

DO KUDA SEŽE BAHATOST HEP-a!? Priopćenje

HEP velikodušno ponudio znanstvenicima čak 10 000 kuna za analizu biološke raznolikosti područja koje se planira potopiti akumulacijom HE Kosinj za potrebe revizije postojeće Studije utjecaja na okoliš!

Bahatost HEP-a seže dotle da se s jedne strane hvali svojom odgovornošću prema okolišu i raznim standardima koje su dobili, a s druge strane na terenu i u praksi ih za zaštitu okoliša i prirode nije niti malo briga, čak podcjenjuju rad znanstvenika biologa i ekologa, kao i samo prirodno blago RH. Zelena akcija je u ožujku ove godine na upit primila informaciju od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva da se za projekt HE Kosinj treba izraditi nova Studija utjecaja na okoliš jer postojeća datira iz davne 1988. godine.

Tek smo nedavno saznali kako je HEP zatražio od Energetskog instituta Hrvoje Požar da napravi predstudiju za HE Kosinj, tj. analizu stanja na terenu s obzirom na elemente iz postojeće Studije utjecaja na okoliš, kojom bi se vidjelo treba li uopće raditi novu Studiju. U postojećoj Studiji je opisu flore i faune posvećena čak jedna stranica teksta od ukupno stotinjak stranica, a jezik kojim je to pisano odgovara udžbeniku za Prirodu od 1. do 4. razreda osnovne škole. Citat: “U šumama Like živi veći broj sisavaca, ptica, gmazova i insekata. Od većih životinjskih vrsta poznati su medvjed, vuk, jelen i srna, a od manjih lisica i zec…. Međutim, guste šume nisu karakteristika područja koje će se potopiti akumulacijom Kosinj, kao ni onog koje će se prostirati uz obale buduće akumulacije.”

Uz ostale elemente, analiza bi se trebala osvrnuti i na postojeću biološku raznolikost u tom području, za što bi trebali biti angažirani domaći znanstvenici. Cijela priča imala bi smisla da znanstvenicima nije ponuđeno cijelih 10 000 kuna za izradu analize biološke raznolikosti područja pod utjecajem HE sustava Kosinj (akumulacije od 1362 ha i 3 brane u cijelom sustavu)! Za 10 000 kuna ne može se napraviti nikakva ozbiljnija analiza, a kamoli studija, za koju su potrebna višegodišnja istraživanja područja jer je to područje u velikom postotku neistraženo, a naročito fauna podzemlja i flora.

U isto vrijeme se u HEP Vjesniku od svibnja 2007. može pročitati članak o povećanim obvezama HEP grupe u zaštiti prirode i okoliša, gdje se navodi kako se program rada HEP-a obvezao poslovati uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša i unapređenju odnosa s javnošću. Čak je 2001. godine unutar HEP-a osnovan tim za koordinaciju i standardizaciju poslovnih postupaka na području zaštite okoliša u HEP grupi. 

Za više informacija:
Irma Popović,
Zelena akcija,
01/4818 480, 095/905 83 52,
[email protected]


Autor: Irma Popović

13.07.07. 11:00