FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Sudjelovanje javnosti u upravljanju rijekom Savom Priopćenje

Pokrenut novi projekt u četiri zemlje Savskog sliva

Danas je pokrenut novi projekt u četiri zemlje Savskog sliva (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora,  Slovenija) s ciljem jačanja sudjelovanja javnosti u procesu zaštite voda.

Po jedna nevladina organizacija iz svake od četiri zemlje u slivu rijeke Save će, međusobno surađujući, sudjelovati u provedbi niza aktivnosti koje će omogućiti da nevladin sektor i široka javnost sudjeluju u razvoju “Plana upravljanja slivom rijeke Save”. Razvoj plan upravljanja je u nadležnosti vlada ove četiri spomenute zemlje uz koordinaciju novoosnovane “Savske komisije”.  Na državnom nivou je dogovoreno da se izradi plan koji će ispuniti zahtjeve EU zakonodavstva za poboljšanjem kvalitete voda do 2015.  godine.

“Pozivamo ljude da saznaju više o našem projektu na našim web stranicama i aktivno sudjeluju u planiranju zaštite voda u svojim zemljama” kaže Irma Popović iz Zelene akcije. „Nadamo se da će se aktivnosti započete u okviru ovog projekta nastaviti i u budućnosti, kako bi se sudjelovanje javnosti u zaštiti voda osiguralo kroz duži period”.

Za više informacija:
Irma Popović, Zelena akcija, 01/4818-480, [email protected]


Autor: Zelena akcija

26.01.06. 01:00