FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Održana nacionalna radionica projekta za sliv rijeke Save

Dana 25.5.2006. u Zagrebu, u prostorijama Zelene akcije u Frankopanskoj 1, održala nacionalna radionica projekta "Jačanje sudjelovanja nevladinih udruga u provedbi Okvirne direktive o vodama u EU u slivu rijeke Save". Radionica se održala pod naslovom "Upravljanje slivom rijeke Save u svijetlu ulaska u Europsku uniju".
Radionica20060525_800x600

Sudionici su bili predstavnici nevladinih organizacija s područja sliva Save, interesnog područja ovog regionalnog projekta, a ciljevi radionice su bili:

  • educirati zainteresirane strane na temu Okvirne direktive o vodama EU
  • predstaviti trenutno stanje RH u procesu provedbe Okvirne direktive o vodama EU
  • predstaviti mogućnosti uključivanja nevladinog sektora u proces upravljanja rijekom Savom
  • predstaviti Međunarodnu komisiju za sliv rijeke Save.

EU Okvirna direktiva o vodama je jedina EU direktiva koja propisuje sudjelovanje javnosti u procesu izrade planova upravljanja riječnim slivovima. Zbog toga je i pokrenut ovaj regionalni projekt, koji će taj proces pokušati i definirati u praksi, osnivanjem jedne međunarodne koalicije/saveza za rijeku Savu.


Autor: Zelena akcija

31.05.06. 02:00