FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Održana međunarodna konferencija "Sava- naše zajedničko nasljeđe"

10.11.2006., Krapinske Toplice; Održana međunarodna konferencija nevladinih organizacija s područja sliva rijeke Save.
Img_sava1mala
Rijeka Sava – briga i odgovornost svih nas

Pod nazivom Rijeka Sava – naše zajedničko nasljeđe, održana je konferencija nevladinih organizacija s područja rijeke Save.  Iz naslova konferencije je jasno da  je rijeka Sava, kao i naš život u okolici, ovisan o nama samima i našem djelovanju, onom dobrom, ali i lošem.

Konferencija je organizirana u okviru regionalnog projekta «Jačanje sudjelovanja NVOa u provedbi Okvirne direktive o vodama u slivu rijeke Save». Projekt se provodi uz financijsku pomoć UNDP/GEF Dunavskog regionalnog projekta kroz program darovnica Regionalnog centra za zaštitu okoliša za Središnju i Istočnu Europu. Projekt provode partnerske organizacije iz sve četiri zemlje Savskog sliva: iz Slovenije Društvo za proučavanje ptica i zaštitu prirode, iz Hrvatske Zelena akcija, iz Bosne i Hercegovine Centar za okolišno održivi razvoj,  a iz Srbije Dunavski forum za životnu sredinu Srbije.

Cilj ovog projekta je povečati ulogu javnosti u planiranju upravljanja slivom rijeke Save, kao i poticati politiku voda naših zemalja prema ciljevima Okvirne direktive o vodama EU. Ciljevi Okvirne direktive o vodama su postići dobro stanje voda do 2015. godine, usaglasiti planove upravljanja rijekama sa svim dionicima te održivo gospodarenje vodnim resursima kako bi se isti osigurali i za generacije koje dolaze.

Na ovoj konferenciji je započeto s uspostavljanjem neformalnog Međunarodnog saveza udruga s područja rijeke Save koji će aktivno sudjelovati i doprinositi izradi plana upravljanja rijekom Savom. Inicirana je bolja suradnja između udruga i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save te ostalih relevantnih institucija, te su date praktične smjernice za razvoj Strategije sudjelovanja javnosti u slivu Save.

U slučaju dodatnih pitanja obratite se na telefon 01/4818 480 i/ili e-mail [email protected]
 


Autor: Irma Popović

10.11.06. 01:00