FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Proslavimo Dan Dunava 2005. zajedno!

Na 29. lipnja, svake godine, više od 81 milijun ljudi iz 13 zemalja Podunavlja je pozvano na proslavu, pa tako i u Hrvatskoj.

Moto ovogodišnje proslave je: Dunav - više od vode, jer je rijeka Dunav više od vode, ona je život, snaga, hrana, voda, prijevoz, rekreacija, tradicija...

Proslavom Dana Dunava promovira se zaštita Dunava i pritoka kako bi ih koristile i uživale u njima i generacije koje dolaze, a s naglaskom na vitalnu ulogu rijeka u ljudskom životu te njihovu važnost za biljni i životinjski svijet.

U Hrvatskoj, u organizaciji Duanvskog foruma za okoliš, proslava će se održati na desnoj obali Dunava, u Kopačkom ritu, u Eko centru Zlatna Greda na dan 02.07.2005.

Centralna proslava će se održati u Budimpešti, u okviru "Danube River Basin Stakeholder Conference" (Konferencija o interesnim skupinama), od 28. do 29. lipnja 2005.

Više o konferenciji pročitajte na: Službenoj stranici konferencije


Autor: Zelena akcija

18.05.05. 02:00