FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Nacrt Strategije upravljanja vodama u Hrvatskoj hitno treba doradu

Hidroelektrane kao najpovoljnije i ekološki prihvatljivo rješenje upravljanja vodama?

Nevladine udruge članice Dunavskog foruma za okoliš (Dravska liga, Zelena akcija, Zeleni san Vinkovci, DZVO Žabac), zajedničkim snagama napisale su komentare na nacrt Vodnogospodarske osnove RH, koji su poslani na relevantne saborske odbore, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Državnom zavodu za zaštitu prirode i Hrvatskim vodama.

Glavne zamjerke na nacrt strategije se odnose na daljnje planove provođenja komercijalnog iskapanja šljunka i pijeska i promoviranja višenamjenskih sustava – akumulacijskih hidroelektrana kao najpovoljnijih i ekološki prihvatljivih rješenja upravljanja vodama.

Cijelokupni nacrt Strategije može se naći na Internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (www.duv.hr), a naši komentari se nalaze u prilogu.

Za više informacija:


Autor: Zelena akcija

26.01.06. 01:00