FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Udruge protiv novog plana devastacije toka Drave

Osijek, 24. lipanj 2009. – Novi plan za regulaciju rijeke Drave uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva namjerava kanalizirati 56 km jedinstvenog prirodnog toka ove rijeke. Hrvatske i međunarodne nevladine udruge poput Svjetskog fonda za okoliš (WWF-a), Zelenog Osijeka, Zelene akcije i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode danas u Osijeku protiv najavljenog plana najavljuju prosvjed.
A__mohl_wwf_small
Prosvjed nevladinih udruga: Planiranim uništavanjem rijeke Drave 20 mil. eura poreznih obveznika završiti će u privatnim džepovima

„Regulacija toka Drave će uništiti jedinstvena prirodna staništa. Ovaj plan znači ozbiljan napad na hrvatsku i europsku prirodnu baštinu i u jasnoj je suprotnosti s europskim i domaćim zakonima te planovima Hrvatske Vlade za zaštiti rijeku Drave“ – upozorile su danas nevladine udruge. Zaštitnici prirode apeliraju na premijera dr. Ivu Sanadera i njegovu odgovornost za brigu o nacionalnim i europskim prirodnim dobrima te traže hitnu obustavu provedbe navedenog plana.

Početkom 2008. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatske vode su podržale plan za opsežnu regulaciju 56 km riječnog toka Drave od njezinog ušća uzvodno do Belišća. Temeljem plana, prirodni dinamični riječni potez treba biti kanaliziran, lišen rukavaca, pješčanih obala i riječnih otoka. Navedeno se treba ostvariti izgradnjom oko 112 vodnih građevina (poput tzv. T-pera i kamenitih obala) te presijecanjem i utvrđivanjem prirodnih riječnih obala. Cijeli projekt bi koštao oko 20 milijona EURA kojega bi platili hrvatski porezni obveznici. „Ovaj plan je daljnji veliki pokušaj ministarstva da pretvori prirodni riječni tok u jednolični kanal. Plan jasno pokazuje interes ministarstva za nastavkom zastarjelog načina upravljanja rijekama i njegovo odbijanje poštivanja nacionalnih i europskih zakona. Izgleda da je jedini cilj Ministarstva održavanje sustava zastarjele prakse i interesa privatnih profitera. Duboko smo zabrinuti zbog ovakvog negativnog razvoja u vodnogospodarskom sektoru dok se situacija na Dravi pogoršava iz dana u dan." - kaže Irma Popović iz Zelene akcije. „Ovaj plan predstavlja najveću opasnost po Dravu u posljednjih nekoliko godina. Nevjerojatno je da ovako zastarjeli koncepti ugrožavaju našu prelijepu Dravu."

Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš za ovaj projekt je prihvaćena od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 21. studenog 2008. „Prihvaćanje ovog projekta od strane ministarstva predstavlja veliki skandal!" - kaže Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode. „Studija utjecaja na okoliš je izuzetno loša, temeljena na pogrešnim podacima, nepotpuna i u cijelosti neodgovarajuća. Ona ne zadovoljava niti minimalne nacionalne i međunarodne standarde za dokumente ovog tipa. Stoga nam nije jasno iz kojih razloga Ministarstvo ne radi svoj posao, već umjesto zaštite prirode dozvoljava njeno uništavanje." Temeljem studije osnovni cilj ovog plana je unaprijeđenje plovidbe i obrane od poplava duž 56 km rijeke. Međutim, dokazi o ovim potrebama nisu navedeni - duž ovog poteza nema naselja koja su ugrožena poplavama, jednako kao što niti nema znatnijeg riječnog prometa. Izgleda da je jedini cilj projekta prelijevanje 20 mil. eura poreznih obveznika na račune nekolicine privatnih ili privatiziranih tvrtki - budućih izvođača radova" - kaže Tibor Mikuška.

Misija Europske Unije

Još u ožujku 2008. godine 12 nacionalnih i međunarodnih nevladinih udruga poslalo je pismo žalbe Europskoj komisiji tražeći da neodložno utječe na Vladu RH, osobito na Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatske vode, kako bi odmah zaustavili ovaj plan i sve regulacijske radove duž Drave. Na temelju ovih primjedbi, kao neviđeni presedan u Hrvatskoj, Europska komisija je početkom 2009. pokrenula međunarodnu misiju za utvrđivanje činjenica. Zaposlena su dva međunarodna stručnjaka kako bi istražili cijeli projekt i pregledali Studiju utjecaja na okoliš. 27. i 28. siječnja 2009. godine je održan sastanak u Osijeku i Zagrebu na kojem su prisustvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora. Očekuje se da će izvještaj međunarodnih stručnjaka biti uskoro završen. „Nalazi stručnjaka će definirati način budućeg upravaljanja naše prelijepe rijeke" - kaže Jasmin Sadiković iz Zelenog Osijeka. „Zaista vjerujemo da će Europska komisija učiniti napor kako bi dovela način upravljanja vodama rijeke Drave na razinu današnjih ekoloških standarda i europskih zakona".

Negativni utjecaji na prirodu

Ovaj plan za regulaciju Drave će bitno utjecati na jedno od najočuvanijih riječnih i poplavnih područja u Dunavskom slivu. On će zaustaviti prirodnu dinamiku rijeke i negativno utjecati na prirodne vrijednosti regije poput poplavnih šuma ili vrsta poput orla štekavca, crne rode, bregunica, vodomara ili vidre.

Utjecaji regulacija rijeka na prirodu su jako dobro poznati. Oni značajno uništavaju prirodna staništa i vrste od europskog značaja, te dovode do ekonomskih šteta uzorkovanih padom razina podzemnih voda, negativnim utjecajem na pitke vode, šume i poljoprivredu cijele regije. „Nije jasno zašto ministarstvo ugrožava prirodne vrijednosti cijele regije zbog zastarjelih vodnogospodarskih pristupa." - kaže Arno Mohl, vodeći stručnjak za projekte zaštite prirode iz WWF Austrije.

Novi plan je u jasnom sukobu s nacionalnim i europskim zakonodavstvom, poput Zakona o zaštiti prirode, Direktive o staništima, Okvirne direktive o vodama ili Direktive o pticama. "Ovaj plan za regulaciju Drave pokazuje jasno odbijanje Hrvatske da započne upravljanje hrvatskim vodama u suglasju s europskim zakonima i ekološkim standardima." - kaže Mohl.

Plan je usmjeren protiv napora Hrvatske Vlade da zaštiti Dravu jer će utjecati na više od 10.000 hektara jedinstvene rijeke, uključujući dijelove predloženog regionalnog parka „Drava-Mura" i Parka prirode Kopački rit, kao i predložena Natura 2000 područja. Nadalje, on je usmjeren protiv napora Vlade da u suradnji sa susjednim zemljama osnuje prekogranični UNESCO Rezevat biosfere „Mura-Drava-Dunav"." - kaže ekspert Svjetskog fonda za okoliš.

„Tretnutno se gornji tokovi Drave i Mure u Austriji i Sloveniji restauriraju po cijeni od 20. mil eura uz pomoć Europske unije. Stoga nitko ne razumije da se na jednom mjestu toliki novac ulaže u popravljanje stanja dok se na drugom mjestu na istoj rijeci za jednaku količinu sredstava nastoji uništiti prirodne vrijednosti putem zastarjelog načina vodnog gospodarstva. To apsolutno nema smisla!" - kaže Mohl.

Prirodno blago

Donji tok Drave u blizini Osijeka je jedno od najbolje očuvanih dijelova riječnog toka u Europi. Rijeka meandrira kroz jednu od najznačajnijih poplavnih šuma površine veće od 18.000 hektara. Riječni krajobrazi i staništa su dom orlovima štekavcima, crnim rodama, kolonijama čaplji i velikih vranaca, te vidri. Rijeka stvara visoke pješčane obale i riječne otoke. Oko 3000 pari bregunica, jedna trećina ukupne hrvatske populacije gnijezdi u prirodnim obalama Drave, koje su također dom 25 pari vodomara. Tijekom zime rijeka osigurava mir i hranu za više od 6000 ptica močvarica.

Detaljnije informacije:

  • Franko Petri, Press officer WWF Austria, tel: +43-676-83488-231, Email: [email protected]
  • Arno Mohl, WWF Austria, tel: ++43-67683488-300.
  • Tibor Mikuska, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica I prirode, tel: ++ 385 99 402 42 82, Email: [email protected]
  • Irma Popovic, Zelena akcija, tel: ++ 385 95 905 83 52
  • Jasmin Sadikovic, Zeleni Osijek, tel: ++ 385 91 421 14 23

Autor: Eugen Vuković

23.06.09. 22:00