FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Rijeka Drava pred potapanjem i potpunim uništenjem, ali i zaštitom!?

Zagreb, Osijek, 19.02.2008. - Trenutno se na rijeci Dravi planiraju 3 potpuno oprečna scenarija – 1. regulacija (kanaliziranje toka rijeke); 2. potapanje (potpun nestanak rijeke, pretvaranje u umjetnu akumulaciju); te 3. zaštita tog područja.

 Kao prvo na javnom uvidu je Studija o utjecaju na okoliš regulacijskih radova na rijeci Dravi od ušća u Dunav uzvodno do Belišća (od 0. do 56. riječnog km). Osim što se planira kanaliziranje i uništavanje donjeg toka Drave, sama Studija je izuzetno loše napisana, nepotpuna i znanstveno-stručno pogrešna, pa smo zatražili Povjerenstvo za ocjenu ove studije da istu odbaci.

Kao drugo, u isto vrijeme, tj. dok je ova Studija na uvidu, osječani planiraju gradnju još jedne građevine na istom dijelu Drave, gradnju vodne stepenice (brana + akumulacija).

A kao treće isto to područje prepoznato je kao izuzetno vrijedno vlažno područje te je uvršteno u listu Nacionalne ekološke mreže, a povrh toga aktivno se radi na zaštiti istog područja u kategoriji Regionalnog parka (ista kategorija zaštite kao i park prirode, ali bi županije bile odgovorne za upravljanje i provedbu zaštite), te kao prekogranični UNESCO-ov Rezervat biosfere «Mura-Drava-Dunav». U ovom trenutku, navodno je privremena zaštita cijelog područja u kategoriji regionalnog parka već proglašena.

Tko tu pije, a tko plaća ne znaju niti sama odgovorna tijela. S jedne strane na navedenom području planira se regulacija toka u svrhu »…osiguravanja stabilnosti korita i obale, zaštite priobalja, učvršćenja obala, odnošenja plodnog zemljišta, obrane od poplava, plovidbe, te pravilnog provođenja leda i nanosa...» (Prilikom iskopavanja kinete plovnog puta, koja se spominje u spornoj Studiji utjecaja na okoliš, po nekim procjenama potrebno je iskopati oko 2 mil. m3 pijeska, koji će se uredno prodati i time dobiti ekstra profit); a s druge strane, u isto vrijeme na istom području, se uzvodno od Osijeka planira gradnja tzv. vodne stepenice, tj. brane s 35 km dugom akumulacijom kojom bi se preko 60% od spornih 56 riječnih km Drave potpuno potopilo i zauvijek nestalo!

Prvi zahvat košta 154 milijuna kn, a drugi 2,5 milijardi kn, a sve se treba pokriti novcem iz državnog proračuna tj. novcem poreznih obveznika. Kako će se ikada naša država riješiti dugova, kad troši novce na projekte bez prave svrhe i koristi, a još se planiraju na istom području s istim ciljem.

Zaključno zbrajanjem scenarija znači: prvo reguliranje donjeg toka Drave (onaj u Osječko-baranjskoj županiji), kako bi ga nakon nekoliko godina potopili zajedno sa cijelim inundacijskim pojasom; i ode preko 60% od 154 milijuna kuna investicije u vjetar tj. vodu; a u isto vrijeme bi ga i zaštitili na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Kako je moguća ovakva situacija, u jednoj modernoj državi, državi koja pristupa Europskoj uniji i koja želi biti spremna do 2009. za ulazak u članstvo, nitko ne zna!

Za više informacija:


Autor: Zelena akcija

18.02.08. 20:00