FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Ministar Biškupić podržao naše zahtjeve Priopćenje

Mreža hrvatskih i međunarodnih nevladinih udruga oštro se usprotivila nedavno objavljenom javnom natječaju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (MPŠVG) za nova opsežna iskapanja šljunka i pijeska iz korita ekološki važne rijeke Drave.

Otvorenim pismom ministru Petru Čobankoviću, a poslanom i ostalim odgovornim ministrima te Vladi RH, ekolozi su istaknuli njegovu osobnu odgovornost u očuvanju prirodnih vrijednosti naše zemlje i Europe i zahtijevali su da se taj destruktivni plan smjesta zaustavi. Svojim akcijama nevladine organizacije su potaknule ministra Božu Biškupića da primjeni odredbe Zakona o zaštiti prirode na ovaj natječaj.

Pročitajte cijelo priopćenje u nastavku ...

Mreža hrvatskih i međunarodnih nevladinih udruga oštro se usprotivila nedavno objavljenom javnom natječaju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (MPŠVG) za nova opsžna iskapanja šljunka i pijeska iz korita ekološki važne rijeke Drave. Otvorenim pismom ministru Petru Čobankoviću, a poslanom i ostalim odgovornim ministrima te Vladi RH, ekolozi su istaknuli njegovu osobnu odgovornost u očuvanju prirodnih vrijednosti naše zemlje i Europe i zahtijevali su da se taj destruktivni plan smjesta zaustavi. Svojim akcijama nevladine organizacije su potaknule ministra Božu Biškupića da primjeni odredbe Zakona o zaštiti prirode na ovaj natječaj.

Sredinom travnja ministar Božo Biškupić poslao je očitovanje MPŠVG te Vladi RH na primljeno otvoreno pismo, U njima prvenstveno navodi da je zaštita prirodnih obala rijeka Mure i Drave, kao jedinstvenog poplavnog područja, uvrštena u prioritetni akcijski plan zaštite u Nacionalnoj strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP, NN br. 81/99).

Navedena opsežna iskapanja bi devastirala cijelo područje uz Dravu, te dugoročno dovela do smanjenja biološke i krajobrazne raznolikosti područja. Govorimo o količinama od 2,020.000 m3 - što odgovara broju od 202.000 kamiona šljunka i pijeska koja bi se trebala iskopati iz Drave u sljedeće 3-4 godine na 20 lokacija uzduž cijele rijeke Drave između Legrada i ušća u Dunav. Još nikada do sada se nije dozvolilo iskapanje tolikih količina sedimenta u tako kratkom vremenu.

"Ovim se potezom ministar Biškupić pridružio našim dugogodišnim nastojanjima da se ovakve metode gospodarenja vodotokovima zaustave!" rekla je Irma Popović iz Zelene akcije.

Ministar Biškupić se poziva na privremenu zaštitu područja uz Dravu i Muru, koja su po Zakonu o zaštiti prirode (NN, br.162/03, čl. 169) zaštićena samim time što su predložena za zaštitu u Županijskim prostornim planovima, a na nacionalnom nivou, u svrhu trajne zaštite, navedeno područje se planira proglasiti Regionalnim parkom Mura-Drava. Cijelo poplavno područje Mure i Drave, također predstavlja i dio nacionalne ekološke mreže, tj. potencijalni dio europske ekološke mreže - Natura 2000 i Europskog zelenog koridora - European Green Belt.

Dok su područja pod privremenom zaštitom, odredbe Zakona o zaštiti prirode bi se u cijelosti trebale primjenjivati, što znaći da je MPŠVG prije raspisivanja navedenog natječaja trebalo tražiti suglasnost Ministarstva kulture, ishoditi uvijete zaštite prirode te proći proceduru ocjene prihvatljivosti za prirodu. U ovom slučaju, trebala se tražiti i ocjena utjecaja na okoliš u skladu s Espoo konvencijom, zbog prekograničnog utjecaja zahvata na Republiku Mađarsku.

Kao najbitnija točka dopisa, smatramo da je ona koja spominje čl. 283 Zakona o zaštiti prirode te da se sve pravne ili fizičke osobe, koje upravljaju vodama, dužne planove upravljanja uskladiti s odredbama ovog Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu navedenog zakona (do 22.10.2005).

"Žalosno je da nevladine udruge moraju podsjećati nadležna ministarstva kako zakone treba primjenjivati u praksi!" rekla je Jagoda Munić, predsjednica Zelene akcije.
Kako prethodno nije provedena niti jedna propisana odredba Zakona o zaštiti prirode, ministar Božo Biškupić je zatražio hitno poništenje natječaja.

Dodatne informacije: Helena Hečimović, Dravska liga 048/623-750, Irma Popović, Zelena akcija 01/4818-480.


Autor: Zelena akcija

04.05.05. 02:00