FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Međunarodno brojanje ptica močvarica na Dravi između Austrije i Dunava Priopćenje

S 110.573 ptica na Dravi u Hrvatskoj, rezultati brojanja u siječnju 2005. nadmašili su sva očekivanja: broj je čak 5,5 puta viši nego što nalažu kriteriji Ramsarske konvencije - Drava je močvarno stanište međunarodnih superlativa!

Između Austrije i Dunava gotovo stotinjak ornitologa i promatrača ptica prebrojilo je 134.372 ptice močvarice, a od toga čak 82% u Hrvatskoj. Značenje prirodnih riječnih koridora u vrijeme zimovanja ptica izvrsno predstavlja specijalizirani orao štekavac i mali vranac: čak 90 štekavaca i 659 malih vranaca hranilo se isključivo na glavnom toku Drave i Dunava.

Nacionalni koordinator Međunarodnog zimskog prebrojavanja ptica gosp. Tibor Mikuška iznio je: "Uz pomoć kolega iz Austrije, Slovenije i Mađarske uspjeli smo po prvi puta gotovo u cjelini prebrojiti ptice s područja Drave u Hrvatskoj. Rezultati su od iznimnog značaja za identifikaciju i potvrdu međunarodno značajnih područja za ptice (IBA- Important Bird Area) na rijeci Dravi koji će sa pristupom Hrvatske Europskoj uniji biti integrirani u mrežu europsko važnih ekoloških područja Natura 2000".

Od posebnog značenja su rezultati prebrojavanja vodenih ptica za Konvenciju o močvarnim staništima od međunarodnog značaja (tzv. Ramsarska konvencija): hrvatski dio Drave nadmašio je više puta kriterij za močvarno stanište od međunarodnog značaja koji nalaže barem 20.000 vodenih ptica u vrijeme zimovanja. Biologinja Irma Popović kaže: "Bogatstvo Drave možemo razvijati i čuvati u obliku Rezervata biosfere. To je instrument UNESCO-a koji najbolje podupire i integrira mogućnusti gospodarskog razvitka i održivog razvoja čitave regije uz Dravu. Ptice na poučan način demonstriraju vrijednosti rijeke Drave - niti jedan štekavac nije zabilježen uz kanale i akumulacije hidroelektrana."

Međunarodne i nacionalne organizacije za zaštitu prirode kao WWF, EURONATUR, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirpde, Dravska liga, DOPPS i Zelena akcija oduševljene su sa rezultatima siječankog brojanja vodenih ptica u Hrvatskoj.

Informacije:
Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Tibor Mikuška, 091 574 5979; e-mail


Autor: Zelena akcija

22.02.05. 01:00