FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Koga štiti Ministarstvo kulture – rijetke i ugrožene vrste ili interese Hrvatskih voda? Priopćenje

Aktivisti pet udruga za zaštitu okoliša su prosvjednom akcijom ispred Ministarstva kulture upozorili na opasnost da u narednim danima to ministarstvo pristane na prethodno već odbijeni projekt Hrvatskih voda „Vađenje šljunčanog nanosa iz korita rijeke Mure, na lokaciji ušća Mure u Dravu na rkm 236“ što bi rezultiralo devastacijom posljednjeg hrvatskog prirodnog ušća dviju nizinskih rijeka i nestankom triju ugroženih i rijetkih vrsta u Hrvatskoj.
30

Hrvatske vode još od 1996. godine planiraju „urediti“ ušće Mure u Dravu. Na svoj posljednji zahtjev da na ušću izvode građevinske radove dobili su u svibnju 2010. odbijenicu od Ministarstva kulture jer bi ti radovi imali velik utjecaj na staništa i vrste vezane uz sprudove i neometano meandriranje riječnih tokova. Radovi bi rezultirali gubitkom populacije rijetke i zaštićene biljke kebrač te hranilišta dviju rijetkih i zaštićenih vrsta ptica (mala čigra Sterna albifrons i crvenokljuna čigra Sterna hirundo). Odgovorno tvrdimo kako će izvedbom ovog projekta doći do nestanka ovih triju vrsta s područja Drave, a barem jedne u Hrvatskoj.

Unatoč toj jasnoj činjenici Hrvatske vode su nakon odbijenice pokrenule postupak utvrđivanja tzv. prevladavajućeg javnog interesa, koji, ako se utvrdi, opravdava ovakav negativan utjecaj zahvata na prirodu. U tragikomičnom objašnjenju Hrvatskih voda kako za njihov projekt postoji prevladavajući javni interes kao glavni razlog se navodi kako će se erozivnim silama ušće Mure premjestiti cca 800 metara uzvodno (točno na isto mjesto gdje se i nalazilo prije 30-ak godina) te će doći do “vrlo nepovoljnog tečenja Drave te mogućih negativnih posljedica na hrvatskoj strani”. Međutim, činjenica je da na ušću Mure u Dravu nema ljudskih naselja, a sva postojeća naselja poput npr. Legrada su već odgovarajuće zaštićena nasipima za obranu od poplava. Stoga nam nije jasno što su to „moguće negativne posljedice“ koje opravdavaju ovakav poguban utjecaj na prirodu, jer do negativnog utjecaja na zdravlje i život ljudi nikako ne može doći.

Odluku o tome da li za projekt Hrvatskih voda postoji prevladavajući javni interes, u skorom roku donijet će Vlada Republike Hrvatske na temelju mišljenja Ministarstva kulture. Ukoliko Vlada RH prihvati neuvjerljivo objašnjenje Hrvatskih voda dati će zeleno svjetlo za devastaciju posljednjeg prirodnog ušća dviju nizinskih rijeka u Hrvatskoj i jednog od posljednih u Europi, što će dovesti i do nestanka triju ugroženih vrsta u Hrvatskoj. Da slučaj bude još gori, nepotrebnu devastaciju prirodnog dobra Republike Hrvatske bi platili sami njeni građani, tj. porezni obveznici u iznosu od 2,1 milijuna kuna. Motiv za ovaj nerazuman potez Hrvatskih voda možemo samo pronaći u javnosti dobro poznatoj činjenici kako su neki direktori Hrvatskih voda ujedno i suvlasnici građevinskih poduzeća koja su glavni izvođači radova za Hrvatske vode.

Ovom akcijom želimo podržati Ministarstvo kulture u njihovoj zakonskoj obvezi očuvanja Hrvatske prirodne baštine, te ohrabriti Vladu RH u donošenju negativnog mišljenja za provedbu ovog zahvata od strane Hrvatskih voda.

Za više informacija:
Irma Popović Dujmović, Zelena akcija, 099/ 3149 625
Goran Šafarek, Udruga Baobab, 098/835-648
Helena Hećimović, Ekološko društvo Koprivnica, 098/249 720
Darko Grlica, Prirodoslovno društvo Drava, 095/905 8692
Tibor Mikuška, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode,095/909 8753
Tanja Pongrac, Zaštitarsko-ekološka udruga "Senjar", 091/739 3557


09.12.10. 12:10