FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Drava i Mura ponovo pod udarom Hrvatskih voda

30.10.2008., Zagreb, Virovitica, Koprivnica, Donja Dubrava, Osijek – Rijeka Drava i Mura opet su pod udarom Hrvatskih voda radi iskopavanja šljunka, a sve pod okriljem obrane od poplava.
Upotrijebite skalpel i u vodnom gospodarstvu!

U rujnu 2008. vodopravna inspekcija pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva izdala je rješenje o mjerama tehničkog i gospodarskog održavanja korita rijeke Drave i Mure, a koje su Hrvatske vode dužne sprovesti u roku od 90 dana, a sve mimo hrvatskih zakona i pogleda javnosti. Početkom 2008. Ministar Božo Biškupić izdao je uredbu o preventivnoj zaštiti Mure i Drave u kategoriji regionalnog parka, a isto područje je i u Nacionalnoj ekološkoj mreži te podliježe odredbama Zakona o zaštiti prirode.

S ukupno 9 lokacija na Dravi i Muri izvadilo bi se minimalno 500.000 do 1.000.000 m3 šljunka. Predmetne lokacije su:

  1. Uzvodno od mosta u Donjoj Dubravi, gdje se kanal hidroelektrane Dubrava ulijeva u Staru Dravu. Tamo se planira izs postojećih riječnih sprudova  izvaditi 50.000 do 60.000 m3 šljunka.
  2. Kod HE Varaždin, predviđeno je produbljivanje i proširivanje korita Stare Drave.
  3. Kod mosta Goričan i starog mosta na Muri, žele se iskopati posljednji sprudovi–  ukupno 60 000 m3 šljunka. Ovi radovi su već započeli.
  4. Na 215 rkm Drave – kod mjesta Gabajeve grede – planira se napraviti obaloutvrda i izvadili sprudove – materijal za obaloutvrdu je već pripremljen
  5. Na 233 rkm Drave – kod mjesta Lebanovec – planira se uklanjanje sprudova i postavljanje obaloutvrda
  6. U Legradu, prije Velikog Pažuta (koji je Posebni ornitološki rezervat i stanište kritično ugrožene i zaštićene vrste biljke kebrač Myricaria germanica L), planira se postavljanje obaloutvrda i izrada novog prokopa posred rezervata
  7. Mura na rkm 70 – planira se regulacija meandra
  8. Mura na 60 rkm – planira se izgradnja obaloutvrde kod Miklavca
  9. Mura – kod mjesta Kotoriba – planira se odsjecanje prvog meandara uzvodno od ušća

Sve redom radi se o lokalitetima od iznimne prirodne vrijednosti. Navedeni prostori gdje Hrvatske vode planiraju vaditi šljunak i regulirati korita rijeka, uvršteni su na listu europskih važnih staništa kako za ptice močvarice, tako i za pojedine vrste sisavaca, riba, gmazova i biljaka. Radovi bi bitno poremetili uhodane migracijske puteve divljači, ali i migracijske puteve riba u doba mriještenja.

Prema šturim očitovanjima iz Hrvatskih voda ne može se iščitati razborit razlog ovom masovnom projektu destrukcije prirodne baštine hrvatskog naroda, osim jedne, eksploatacije šljunka.  Kako su ovi planovi obavijeni velom tajne moguće je da projekta niti nema, nego se radi o sumnjivom i od javnosti skrivenom pokušaju da se iskoristi zadnji časak prije primjene regulativa EU i zgrne pozamašna financijska svota.

U vezi navedenih radova kontaktirano je nadležno Ministarstvo kulture (Uprava zaštite prirode) u kolovozu 2008., a Hrvatske vode su ubrzo i dobile odgovor da za sve radove moraju imati ocjenu prihvatljivosti zahvata na prirodu, te uvjete zaštite prirode kao i kompenzacijske uvjete. Mimo procedure propisane Zakonom o zaštiti prirode (NN. 70/05), kao i čl. 3. Zakona o vodama (NN. 107/95), vodopravni inspektor je izdao rješenje po kojima se ti radovi moraju hitno provesti, a protivno rješenju dobivenog od Ministarstva kulture.

Apeliramo na Vladu RH da i kod provođenja aktivnosti vodnoga gospodarstva upotrijebi „skalpel“, jer je lako vidljivo da se ovakvi radovi i dalje namještaju pojedincima kako bi iskoristili svoju mehanizaciju i pri tome jako dobro zaradili.

I ovdje je riječ o korupciji i to u nemjerljivim razmjerima, jer se novac koji se pri tim radovima troši novac poreznih obveznika.

Za više informacija:


Autor: Eugen Vuković

03.11.08. 21:00