FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Vlada i dalje ne razumije: Šume nisu golf igrališta! Priopćenje

Tražimo od zastupnika Hrvatskog sabora da ne podrže Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji će se ovaj tjedan naći na dnevnom redu Sabora i da zatraže odbacivanje niza članaka kojima se u šumama dopušta izgradnja golf terena i kampova te kojima se omogućava jednostavna prenamjena šumskog zemljišta u građevinsko.
6975855760_7799c9f80a_o

Ponovno pozivamo sve građanke i građane da pošalju prosvjedno pismo te jasno daju do znanja da golf igrališta nisu šume i da se zakonom šume moraju štititi, a ne uništavati. Prosvjedno pismo je moguće potpisati ovdje.

Vlada je prvo u veljači željela Izmjene i dopune Zakona poslati u Sabor po hitnoj proceduri. Međutim, zahvaljujući pritisku javnosti i prosvjednom pismu saborskim zastupnicima koje je potpisalo preko 4.100 građanki i građana, Sabor je donio odluku da se izmjene Zakona povuku iz hitne procedure i da se obeća provođenje javne rasprave.

Kako Vlada u Konačnom prijedlogu i dalje ustraje na spornim, štetnim i neustavnim odredbama, svim klubovima zastupnika Hrvatskog sabora jučer smo poslali zahtjev da ne podrže ovakav Prijedlog te da zatraže odbacivanje i/ili izmjenu članaka:

  1. Kojima se igrališta za golf i kampovi proglašavaju šumama posebne namjene. Oni nikako ne smiju biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je definirano prostornim planovima.
  2. Kojima Ministarstvo dekretom proglašava šume posebne namjene, već je potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.
  3. Kojima Vlada Republike Hrvatske može pojedine šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvojiti iz šumskogospodarskog područja za potrebe provedbe strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku, sukladno posebnom propisu koji uređuje strateške investicijske projekte Republike Hrvatske.
  4. Da se uvedu zaštitni mehanizmi koji štite šume i šumsko zemljište od prenamjene u građevinsko.
  5. Da se iz Zakona izbaci odredba da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Detaljni komentari i obrazloženja nalaze se u popratnom dokumentu.


08.07.14. 14:48