FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Stavovi hrvatskih udruga za zaštitu okoliša o pridruženju EU Priopćenje

U Zelenoj akciji su u četvrtak 20. rujna 2012. godine održane nacionalne konzultacije predstavnika nevladinih udruga za zaštitu okoliša za "EU Environment Forum" koji se održava od 22. do 25. rujna u Bruxellesu. Stavove hrvatskih i regionalnih udruga o okolišnoj politici u kontekstu EU pridruženja će ministrima za zaštitu okoliša Jugoistočne Europe i Europskoj komisiji u utorak 25. rujna predstaviti Toni Vidan iz Zelene akcije.
Photo-by-motiqua

EU Environment Forum je platforma Europske komisije koja služi za dijalog između nevladinih udruga za zaštitu okoliša iz Jugoistočne Europe (Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Turska), za dijalog između udruga i Europske komisije te za dijalog između udruga i ministarstava zaštite okoliša u regiji. Udruge prvenstveno Europskoj komisiji iznose svoje viđenje okolišnih problema u zemljama Jugoistočne Europe te svoje viđenje procesa prilagodbe zemalja regije okolišnim standardima Europske unije. U Hrvatskoj su kao koordinatori za Environment Forum izabrani 2009. godine Zelena akcija iz Zagreba te Udruga "Franjo Koščec" iz Varaždina.

U nacionalnim konzultacijama je prošli četvrtak sudjelovalo 23 predstavnika najaktivnijih udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj te predstavnik Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj koji je zadužen za politiku zaštite okoliša. Predstavnici udruga su posebno istaknuli problem nepoštivanja EU standarda u  procjeni utjecaja na okoliš i strateškoj procjeni utjecaja na okoliš budući da primjerice HEP koristi stare studije utjecaja na okoliš za nove projekte, a strateška procjena utjecaja na okoliš se gotovo uopće ne primjenjuje kao instrument. Hrvatske udruge su istaknule kako je i dalje potreban regionalni pristup rješavanju nekih okolišnih problema u Hrvatskoj. Posebno su tako istaknuti problemi prekograničnog zagađenja zraka u Slavonskom Brodu, projekti HE sa štetnim prekograničnim utjecajem na okoliš poput HE Ombla i HE Gornji Horizonti te kontroverzan projekt regulacije plovnih puteva Dunava i Save. Udruge su se posebno fokusirale na usuglašavanje stavova u gospodarenju vodama pa su tako upozorile na često kršenje EU Okvirne direktive o vodama od strane Hrvatskih voda i drugih državnih institucija.

Nacionalne konzultacije su organizirane u sklopu projekta projekta "Sustainable Use of Renewable Natural Resources - SURE NARE" koji ima za glavni cilj izgraditi kapacitete hrvatskih organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju javnih politika vezanih uz održivo gospodarenje obnovljivim prirodnim resursima, posebice u kontekstu EU pridruženja.


25.09.12. 12:21