FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poziv na seminar o javnim politikama Najava

Pozivamo Vas na seminar o javnim politikama koji će se održati od 21. do 23. rujna 2011. u dvorani Zelene akcije (Frankopanska 1, Zagreb). Seminar organizira Zelena akcija u suradnji sa Fakultetom političkih znanosti, a u skopu projekta "SURE NARE - Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa" koji financira Europska komisija kroz program IPA 2009. Više detalja saznajte u nastavku.
Bager-2

Cilj seminara je ojačati kapacitete nevladinih udruga koje se bave prirodnim resursima da kao ravnopravan akter sudjeluju u kreiranju i provođenju javnih politika vezanih uz prirodne resurse u Hrvatskoj. Sudionici seminara će se u tri dana upoznati s teorijskim  osnovama javnih politika te će kroz praktične vježbe naučiti i kako izraditi policy analizu. Sudionici će tako na seminaru započeti izradu policy analize hrvatske javne politike poljoprivrednog zemljišta, a uz mentorstvo će zainteresirani moći završiti analizu i nakon seminara. Treneri na seminaru će biti prof. Zdravko Petak, Marina Škrabalo, Anka Kekez Koštro i Mirna Vlašić Feketija.

Na seminar se kao sudionici mogu prijaviti članovi udruga za zaštitu okoliša iz Zelenog foruma, članovi udruga za zaštitu okoliša izvan Zelenog foruma, članovi udruga koje se bave održivim razvojem te članovi ostalih nevladinih udruga koje se na neki način bave prirodnim resursima.

Organizator pokriva troškove putovanja, smještaja i prehrane za vrijeme trajanja seminara. Seminar počinje 21.9. u 15:00 h, a završava 23.9. u 18 h.

Molimo vas da do  6.9. (utorak) pošaljete na dolje navedene kontakte aplikaciju koja  se nalazi u privitku.

S poštovanjem,
Daniela Jovanova Ivankovic, voditeljica projekta
[email protected]

mob. +385 99 4813096


01.09.11. 13:34