FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izvještaj sa seminara o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

U sklopu projekta "Održivo korištenje obnovljivih prirodnih resursa - SURE NaRe", koji financira Europska komisija a vodi Zelena akcija, Zelena Istra je od 6. do 8. listopada 2011. godine organizirala u Opatiji seminar o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za predstavnike 30 okolišnih organizacija iz cijele Hrvatske.
Dsc05976

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) je naziv koji se koristi za opisivanje sustavnog postupka za procjenu potencijalnih utjecaja na okoliš planova i programa. Izrada SPUO zakonska je obaveza, a jedan od razloga za njeno uvođenje je potreba za ranijim razmišljanjem o ciljevima i posljedicama za okoliš, te o dugoročnim i kumulativnim učincima na razini plana/programa, odnosno postizanje održivog razvoja. Radi se o analizi mogucćih utjecaja na okoliš i traženju najboljih alternativa uz poboljšanje transparentnosti postupka i suradnju s javnošću tijekom izrade plana/programa.

Predavači na seminaru bili su Csaba Kiss iz Mađarske i Peggy Lerman iz Švedske, oboje pravni stručnjaci i vrsni poznavatelji postupka procjene utjecaja na okoliš. Csaba Kiss je odvjetnik za pitanja zaštite okoliša u Udruženju za pravo i upravljanje zaštitom okoliša (Environmental Management and Law Association) - EMLA, u Budimpešti , a Peggy Lerman je bivša sutkinja Vrhovnog suda a trenutno odvjetnica. Iz bogatog životopisa izdvajamo sudjelovanje u radu europske grupe stručnjaka za izradu zakonodavstva na području procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja. Zakonodavstvo i praksu SPUO u Hrvatskoj polaznicima je predstavila Anamarija Matak, načelnica Odjela za procjenu okoliša u Upravi za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Programom seminara pokušali smo obuhvatiti sve aspekte strateške procjene utjecaja na okoliš, od EU i hrvatskog zakonodavstva, definicija, principa, koristi, metoda, praćenju provedbe SPUO, sudjelovanja javnosti i demokratske učinkovitosti postupka. Nakon teorijskog dijela, najviše je vremena posvećeno primjerima iz EU prakse poput procjene utjecaja na okoliš za izgradnju golf igrališta i pripadajuće izgradnje, te SPUO za plan upravljanja rijekom i za izradu prostornog plana. U posljednjem dijelu seminara polaznici su vježbali postupak ocjene o potrebi izrade SPUO na stvarnom primjeru Izmjena i dopuna prostornog plana Istarske županije te utvrđivanje sadržaja SPUO za navedeni plan. Polaznici su značaj teme seminara ocijenili ocjenom 4,84 (na skali od 1 do 5), a kvalitetu predavanja s 4,75.

---

Prezentacije sa seminara:

Program

Hrv + eng

Biografije predavača

Hrv + Eng

Evaluacijski listić

Hrv

Fotografije

Dropbox gallery

Prezentacije

  1. 06.10.2011.
  2. 07.10.2011.

09.10.11. 20:24