FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Skoro četrdeset organizacija poručilo: Krajnji je rok da Vlada RH odustane od izgradnje štetne i skupe HE Ombla! Priopćenje

Skoro četrdeset organizacija civilnog društva iz svih krajeva Hrvatske, uključujući i Hrvatsko biospeleološko društvo te niz organizacija iz Dubrovnika uz međunarodne organizacije poput Friends of the Earth International, Bankwatch i Justice and Environment uputile su pisma Vladi RH i Europskoj Banci za obnovu i razvoj, tražeći da odustanu od ovog štetnog projekta.
422164_3421292579874_856222781_n

Europska banka za obnovu i razvoj je odobrila kreditiranje izgradnje HE Ombla u studenom 2011. godine, prije nego je projekt bio kvalitetno ocjenjen sa aspekta zaštite okoliša uz neadekvatno sudjelovanje javnosti, uz uvijet da HEP napravi dodatne studije bioraznolikosti špiljskog sustava Vilina špilja – Izvor Omble. Rezultati tih istraživanja sada potvrđuju da je ovo stanište jedno od najbogatijih bioraznolikošću u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Istraživanje je dokazalo kako bi izgradnja HE Omble imala dugotrajne i nepovratne posljedice na ekosustav Vilina špilja – Izvor Omble i mogla bi trajno uništiti stanište koje je zaštićeno kao dio buduće europske ekološke mreže Natura 2000 i kao dio postojeće nacionalne ekološke mreže. Iako postoje mjere smanjenja štete za pojedine zaštićene vrste, pozitivni učinak takvih mjera se ne može dokazati, dok za zaštićeno stanište mjere smanjenja štete ne postoje.

Istraživanje je dokazalo postojanje 68 vrsta, od kojih je većina endemskih vrsta za Dinaride Hrvatske i BiH, dok su mnogobrojni endemi šireg područja Dubrovnika. Prisutno je čak 14 endema prisutnih samo u špiljskom sustavu Vilina špilja – Izvor Omble.

Usprkos tome, umjesto priznavanje činjenice o mogućem uništenju desetak endemskih vrsta i zaštićenog staništa što je temelj za odustajanje od izgradnje HE Ombla, zaključak studije o bioraznolikosti je da se projekt može realizirati uz mjere smanjenja štete, poput stvaranja umjetnih špilja uz postojeću.

Ovakav zahvat u prirodu bi se, prema hrvatskom zakonodavstvu i EU smjernici o staništima, mogao provesti jedino ukoliko je projekt od prevladavajućeg javnog interesa. Kada bi projekt donosio izuzetne ekonomske i društvene koristi, onda bi se možda mogao realizirati usprkos šteti za okoliš. No HE Ombla ne donosi niti značajnu ekonomsku, niti značajnu društvenu korist, kako smo već naglašavali u ranijim pismima, akcijama i komunikacijama.

Također moramo naglasiti da studije bioraznolikosti koje je HEP naručio temeljem zahtjeva Europske banke za obnovu i razvoj, nisu napravljene po zakonskoj proceduri prema Zakonu o zaštiti prirode.

Zbog štete koju bi izgradnja HE Ombla napravila na ovo značajno i zaštićeno stanište, s upitnom ekonomskom isplativošću, te upornim ignoriranjem javnosti i mišljenja građana, još jednom apeliramo da Vlada odbaci ovaj štetni projekt. Za to sad postoje osnove prema Zakonu o zaštiti prirode te europskom okolišnom zakonodavstvu koje će Republika Hrvatska morati provoditi sa stupanjem u Europsku uniju 1. srpnja 2013.

---

Potpisnici pisma:

1. Bankwatch, Praha, Czech republic
2. Brodsko ekološko društvo-BED, Slavnoski Brod
3. Centar za građanske inicijative, Poreč
4. Centar za mirovne studije, Zagreb
5. Centar za životnu sredinu, Banja Luka, BIH
6. EKO – Orosavlje, Orosavlje
7. EKO centar Zeleno Sunce, Dubrovnik
8. EKO PAN, Karlovac
9. Eko-Eko, Opuzen
10. Eko-Omblići, Dubrovnik
11. Ekološka udruga Krka, Knin
12. ETU Šolta, Šolta
13. FADE IN, Zagreb
14. Friends of the Earth International
15. GONG
16. Građanska inicijativa "Spasimo Omblu i njezine stanovnike", Dubrovnik
17. Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb
18. Inicijativa SRĐ JE NAŠ, Dubrovnik
19. Institut za ruralni razvoj i ekologiju, Gradec
20. Justice and Environment, Brno, Czech republic
21. KINOOKUS, Dubrovnik
22. Klub prijatelja Lokruma, Dubrovnik
23. Koalicija udruga u zdravstvu, Zagreb
24. Kuća ljudskih prava, Zagreb
25. Mirovna grupa OAZA, Beli Manastir
26. ÖKOBÜRO - Koordinationsstelle österreichischer Umweltorganisationen, Beč, Austria
27. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana, Slovenija
28. Pronatura, Bern, Switzerland
29. Speleološka udruga Vjetrenica - Popovo polje
30. SUNCE, Split
31. Udruga Mobbing, Zagreb
32. Udruga SMART, Zagreb
33. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Zagreb
34. Volonterski centar, Zagreb
35. Zelena akcija / FOE Croatia, Zagreb
36. Zelena Istra, Pula
37. Zeleni Osijek
38. Ženska soba, Zagreb


13.05.13. 21:16