FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Okrugli stol: Mjere i uvjeti zaštite prirode za livade i pašnjake Izvještaj

Logo_projekta

U zgradi Zagrebačke županije 16.06. je održan okrugli stol sa Ministarstvom poljoprivrede, DZZP i Zagrebačkom županijom na temu: Mjere i uvjeti zaštite prirode za livade i pašnjake kao sastavni dijelovi Ugovora i Sporazuma o korištenju zajedničkih pašnjaka.

Poplavna područja zajedničkih pašnjaka se uglavnom nalaze u zaštićenim područjima i dio su ekološke mreže te je obzirom na nedjeljivost biološke raznolikosti i poljoprivrede uz rijeku Savu neophodna suradnja resora zaštite prirode i poljoprivrede. Ovo je prvi puta da je zakonom omogućen upis državnog poljoprivrednog zemljišta, tzv. zajedničkih pašnjaka u ARKOD. Obzirom na prirodu posla, županijske javne ustanove su aktivno uključene u ovu problematiku te su često prve kojima se korisnici poljoprivrednog zemljišta obraćaju te je važno da kao javne službe imaju pravovremenu i točnu informaciju, kao i da nadležne institucije obavijeste o stanju i problemima ”na terenu”.

Više:
http://priroda-zagrebacka.hr/web/mjere-i-uvjeti-zastite-prirode-za-livade-i-pasnjake/


17.06.15. 17:33