Članak

„Nepodnošljiva lakoća betoniranja“ - zaustavite betonizaciju Plitvičkih jezera! Priopćenje

Aktivisti Zelene akcije danas su (28.3.) održali prosvjednu akciju ispred Hrvatskog sabora kako bi se usprotivili usvajanju novog Prostornog plana područja posebnih obilježja (PP PPO) Nacionalnog parka Plitvička jezera koji otvara mogućnost betonizacije i daljnje komercijalizacije parka.
Img_2084

Smatramo kako bi zahvati dozvoljeni ovim planom mogli ugroziti temeljni fenomen zbog kojeg je ovo područje proglašeno nacionalnim parkom, a u pitanje bi mogao biti doveden i položaj Plitvičkih jezera na UNESCO-voj listi svjetske baštine.

Planom se predviđa izgradnja novih objekata u nekim od najosjetljivijih područja parka, a dopušta se i značajno proširenje turističke infrastrukture, poput gradnje uslužnih objekata, novih cesta, parkirališta, objekata za smještaj turističkog vlaka, objekata koji se koriste pri prijevozu putnika te pristaništa za brodove. Također je predviđena i izgradnja nove bazne postaje mobilne telefonije (repetitora) te novog dalekovoda.

Ono što posebno zabrinjava jest činjenica da pri izradi konačnog prijedloga prostornog plana nisu uvaženi komentari koje su, tijekom druge ponovne javne rasprave o prijedlogu PP PPO Plitvička jezera, dostavile dvije najrelevantnije institucije: Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP) i Javna ustanova (JU) koja upravlja NP Plitvička jezera. Njihovi komentari čak nisu niti javno objavljeni unatoč činjenici da ih je JU dostavila čak 56, dok je DZZP eksplicitno zatražio odbacivanje prostornog plana u njegovom trenutnom obliku i jasno poručio kako turizam nije i ne smije bi primarna funkcija nacionalnog parka, nego je to zaštita prirodnih vrijednosti.

Svjesni smo činjenice da na području NP nije moguće zabraniti sve gospodarske aktivnosti, no smatramo da se one moraju odvijati u skladu s načelima održivog razvoja te ih je potrebno ograničiti na tradicijsku poljoprivredu i obrte te ekoturizam u okviru seoskih domaćinstava (osim već postojećih turističkih kapaciteta).

Očito je kako sve češći nasrtaji na prirodne resurse nisu zaobišli ni jedno od naših najvećih prirodnih bogatstava, NP Plitvička jezera. Donošenje ovakvog prostornog plana postalo bi opasan presedan koji bi mogao otvoriti vrata za slične intervencije u drugim zaštićenim područjima. Nastojat ćemo onemogućiti ovakav trend te očuvati zaštićene dijelove prirode.

Fotografije s akcije pogledajte ovdje.


28.03.14. 10:39