FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Objavljen priručnik za ekoaktivizam!

Zelena akcija/Friends of the Earth Croatia je započela s edukacijom građana o ekološkom aktivizmu kroz seriju ekoseminara još 1998. godine, a nakon serije predavanja seminar bi završavao vikend-radionicom na kojoj bismo sudionike educirali o načinu organiziranja akcija i kampanja. Forma ovog priručnika slijedi ekoseminar pa sadrži sažetke predavanja održanih tijekom 2010. godine i dio koji daje praktične upute kako napraviti akciju i raditi s aktivistima.
Slika

Namjena ovog priručnika je da pomogne svim zainteresiranim građanima da dobiju uvid u sadržaj ekoseminara te da, osim teorijskog dijela, imaju na jednom mjestu upute o akcijama javnog zagovaranja.

Priručnik je nastao u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta i povezivanje udruga za zaštitu okoliša uz pomoć Friends of the Earth International (FOEI), koji je financirala Kraljevina Nizozemska kroz program MATRA, a provode ga Friends of the Earth International i Zelena akcija/Friends of the Earth Croatia u razdoblju 2009. do 2012. godine. Videozapisi s predavanja se mogu naći ovdje . U pripremi ovog priručnika je sudjelovao cijeli niz aktivistica i aktivista Zelene akcije.

Priručnik možete preuzeti ovdje.


08.06.12. 23:29