Članak

Golf igrališta nisu šume! Priopćenje

Zelena akcija je danas (6.3.2014.) održala prosvjednu akciju ispred Sabora RH s porukom: Golf igrališta nisu šume!, čime smo se usprotivili sadržaju Prijedloga izmjena zakona o šumama. Ove izmjene zakona je Vlada RH bez ikakvog racionalnog razloga uputila u saborsku proceduru po hitnom postupku.
7

Izmjenama zakona, igrališta za golf i kampovi se definiraju kao šume posebne namjene, čime se na mala vrata uvodi prenamjena i privatizacija šuma što je prethodno bilo onemogućeno ukinućem protuustavnog Zakona o igralištima za golf.

“Smatramo ovakvu odredbu iznimno štetnom za očuvanje šuma, ali i za vladavinu prava jer se ponovno  radi o neustavnim odredbama”, rekla je Jagoda Munić iz Zelene akcije. “Tri godine smo radili na ukinuću Zakona o igralištima za golf, da bi se sad dijelovi tog zakona stavljali u sektorske zakone, po hitnoj proceduri i daleko od očiju javnosti. To je apsolutno neprihvatljivo te pozivamo građane Republike Hrvatske da Vladi RH i saborskim zastupnicima pošalju zahtjev za povlačenje ovog Zakona iz hitne procedure i za ukidanje svih štetnih odredbi.” Ovaj zahtjev građani mogu poslati sa web stranice Zelene akcije (http://zelena-akcija.hr/hr/peticije/spasimo_nase_sume).

Zelena akcija / FoE Croatia traži od Sabora RH:

  1. Da se Prijedlog zakona izbaci iz hitnog u redovni postupak za usvajanje zakona te da se u tom vremenu, između 2 čitanja, provede javna rasprava
  2. Da se iz Prijedloga zakona izbace odredbe kojima se igrališta za golf i kampovi proglašavaju šumama posebne namjene. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je to i definirano prostornim planovima.
  3. Nedopustivo je da šume posebne namjene proglašava Ministarstvo dekretom, te smatramo kako je  potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.
  4. Neprihvatljivo je da se vrijedne šume i šumska zemljišta prenamijenjuju u građevinske parcele, a ovakva izmjena Zakona stvara idealnu podlogu za vrlo jednostavnim daljnjim prenamjenama šuma i šumskih zemljišta u građevinska.
  5. Također smatramo da iz Zakona treba izbaciti odredbu da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Fotografije s akcije pogledajte ovdje.


06.03.14. 11:32