FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izmjene zakona otvaraju vrata sijanju GMO-a u Hrvatskoj

IZMJENE ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA DONOSE SE DALEKO OD OČIJU JAVNOSTI I OTVARAJU VRATA SIJANJU GMO-a u HRVATSKOJ!

Izmjene Zakona o genetski modificiranim organizmima, omogućavaju uvođenje genetički modificiranih usjeva na mala vrata u Hrvatsku uvodeći poglavlje o «koegzistenciji» tradicionalnih usjeva i genetski modificiranih usjeva!

Na nivou Europske unije ne postoji zakonodavstvo koje obvezuje Hrvatsku da ovako uredi pitanje «koegzistencije», već samo jedna neobavezujuća preporuka Europske komisije, stoga zahtijevamo da se ovaj dio Zakona izbriše. Vrhunac nestručnosti izrade Zakona je i činjenica da je njime predložena izrada novog posebnog zakona o «koegzistenciji» čemu se usprotivio i Saborski odbor za zakonodavstvo, smatrajući to neprimjerenom zakonskom procedurom.

Osim najvećeg problema uvođenja koegzistencije u Zakon, povećavaju se i iznosi te odgovornost za članove stručnih tijela zbog odavanja poslovne tajne vezane uz GMOe, a da pri tom nije definirano što poslovna tajna može biti, a o Zakonu nije još raspravljalo niti Vijeće za GMOe, niti je provedena adekvatna javna rasprava.

Stoga Zelena akcija traži Sabor da povuče Zakon iz hitne procedure, provede primjerenu javnu raspravu o njemu te izbaci iz Zakona dio o «koegzistenciji» GMO-a i klasičnih usjeva.

Na jesenjem zasjedanju Sabora u hitnu saborsku proceduru je upućen Konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 448, koje je pripremilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Najveći problem Zakona je uvođenje pojma koegzistencije, koji se odnosi na paralelno sijanje genetski modificiranih usjeva, tradicionalnih usjeva i organskih usjeva. Kako u EU ne postoji jedinstveni stav o toj temi, pa tako ni legislativa na nivou  Europske zajednice, zapravo ne postoji ni obveza zakonskog rješavanja ove teme za Hrvatsku.

Jedino što postoji na EU nivou jest Preporuka Europske komisije o koegzstenciji, ali ona nije obvezna niti za države članice, a kamo li za nas koji još niti nismo članica. Stoga ne vidimo razloga da se postojeće zakonodavstvo koje uređuje GMO uređivanjem koegzistencije dodatno "razvodnjava" tj. da se Zakon mijenja na način koji uvodi ispuštanje GMO-a u okoliš na mala vrata. Također napominjemo da je ovim prijedlogom Zakona predviđeno da se pitanje koegzistencije riješi posebnim Zakonom, čemu se već usprotivio Saborski odbor za zakonodavstvo, kao neprimjerenom zakonskom procedurom.

Povrh toga, znanstvena istraživanja dokazuju kako je vrlo teško ostvariti koegzistenciju GMO i konvencionalnih usjeva, a pogotovo organskih usjeva zbog lakog zagađenja. U specifičnoj situaciji, kao što je Hrvatska, gdje su polja mala, usjevi raznoliki, kao i ekosustavi, praktična koegzistencija nije ostvariva.

S obzirom na sve navedeno, Zelena akcija smatra da dio o koegzistenciji treba izbaciti iz prijedloga Zakona.

Osim problema koegzistencije, Zakon predlaže da javnosti ne budu dostupni podaci iz upisnika GMO-a, koji su označeni kao poslovna tajna, pri čemu nije definirano što može biti označeno poslovnom tajnom, što smanjuje prava građana na dobivanje informacija iz upisnika. Smatramo da se mora točno definirati koji podaci smiju i mogu biti tajni, a koji ne.

Definiranje tajnosti podataka je osobito bitno, jer Zakon predviđa velike kazne za članove stručnih vladinih tijela u iznosu od 15 000 do 50 000 kn ukoliko odaju ove tajne npr. medijima i javnosti čak i nakon isteka svog mandata.
Iako se ovim Zakonom zakonodavstvo Hrvatske prilagođava Europskoj uniji, on mora proći adekvatnu javnu raspravu od 30 dana jer se radi o propisu koji ima utjecaj na okoliš.

Neadekvatnom procedurom donošenje ovog Zakona prekršen je Zakon o zaštiti okoliša, a kako se radi o mogućem štetnom zagađenju okoliša smatramo da je neophodno da se o Zakonu provede kvalitetna javna rasprava, da se povuče iz hitne procedure te da se izbaci dio o «koegzistenciji» GMO-a i ostalih usjeva.

Za više informacija:

  • Jagoda Munić, voditeljica Programa biološke raznolikosti Zelene akcije, 098 1795 690
  • Željka Leljak Gracin, pravnica Zelene akcije 098 065427


Autor: Eugen Vuković

12.10.09. 02:00