Članak

Europska banka za obnovu i razvoj prekršila je svoja pravila kod ulaska u projekt izgradnje "HE Ombla" ! Priopćenje

Nakon više od dvije godine završen je proces žalbenog postupka pri Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) pri čemu je zaključeno da je EBRD prekršila svoje procedure kad je odobrila projekt financiranja izgradnje hidroelektrane (HE) Ombla prije nego je bila napravljena studija utjecaja na prirodu. Preporuke iz ovog žalbenog postupka će se uzeti u obzir prilikom donošenja nove socijalno-okolišne politike EBRD-a, u proljeće 2014.
Dsc06907

Podsjetimo se, Zelena akcija je još 2011. godine, uz partnerske organizacije, upozorila EBRD da ne odobrava zajam HEP-u za ovaj projekt, nakon čega je zajam ipak odobren u iznosu od 123,2 milijuna eura pod uvjetom da se naprave dodatne studije bioraznolikosti. Kako EBRD nije pokrenuo postupak cijelovite procjene utjecaja na okoliš, Zelena akcija je, uz pomoć europske mreže Bankwatch, pokrenula službeni žalbeni postupak za EBRD-ove projekte. Povrh toga, nalazi istraživanja bioraznolikosti izvora Omble, su pokazali, kako je ovo jedno od područja s najvećom bioraznolikošću, te kako bi izgradnja hidroelektrane trajno devastirala taj krški ekološki  špiljski sustav. Kako se ovo područje nalazi u nacionaloj ekološkoj mreži, te u europskoj Ekološkoj mreži (NATURA 2000), da bi se ovakav projekt realizirao, potrebno je dokazati kako su društvene i ekonomske koristi daleko veće od štete za prirodu. Tako nešto je za slučaj HE Ombla doista teško dokazati, pa je poništenje ugovora između EBRD-a i HEP-a o financiranju izgradnje hidroelektrane u svibnju 2013. godine bilo razumno rješenje.

Zelena akcija smatra da:

  1. Sliv rijeke Omble treba pod hitno zaštititi ne samo zato što je žarišno područje bioraznolikosti na Europskom nivou, već i zbog zaštite izvora pitke vode za Grad Dubrovnik. S obzirom na površinu sliva, upućujemo apel Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da pokrene postupak prekogranične zaštite, kako bi se smanjilo zagađenje i osigurala kvalitetna pitka voda.
  2. HEP treba obustaviti sve radove oko eventualnog nastavka projekta, uključivo i parcelizaciju i otkup zemljišta
  3. Grad Dubrovnik u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode treba poduzeti mjere za smanjenje prekograničnog zagađenja i utjecaja
  4. Grad Dubrovnik treba pripremiti projekt izgradnje pročišćivaća za pitku vodu i osigurati financijska sredstva iz strukturnih fondova Europske unije.

13.01.14. 14:07