FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Poziv na konferenciju: "EU aproksimacije okolišnog zakonodavstva  na Zapadnom Balkanu  i Turskoj" Najava

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na ETNAR konferenciju "EU aproksimacije okolišnog zakonodavstva  na Zapadnom Balkanu  i Turskoj", koja će se održati od 24-26 rujna 2013. na Paliću u Srbiji.
Logo

Konferencija je organizirana kao aktivnost u sklopu EU projekta: “Mreža NVO-a za javno zagovaranje održivog korištenja energije i prirodnih resursa u zemljama Zapadnog Balkana i Turske – ETNAR”. IPA-CSF-2012/306-573, pod pozivom IPA Civil Society call EuropeAid/132438/C/ACT/Multi

Cilj konferencije je predstaviti do sada provdena istraživanja o prirodnim resursima i energiji i klimi, te educirati nevladine udruge o EU okolišnom horizontalnom zakonodavstvu te procesu pridruživanja na Zapadnom Balkanu I Turskoj. Klikom na link preuzmite nacrt dnevnog reda konferencije i registracijski obrazac. Rok za prijave je 26. kolovoz 2013.


29.07.13. 14:58