FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Objavljujemo natječaj za projekate zagovaranja održivog korištenja prirodnih resursa na području zapadnog Balkana i Turske Najava

U sklopu projekta ETNAR objavljujemo natječaj za financiranje (subgranting) nevladinih organizacija zainteresiranih za aktivnosti zagovaranja vezane uz održivo korištenje prirodnih resursa, klimu, te održivu energetiku i transport. Rok za prijavu je 8.10.2013.
Etnar-seminar

Natječaj će biti detaljno predstavljen na regionalnoj ETNAR koncerenciji koja će se u Paliću (Srbija) održavati od 24. do 26.9. Rok za prijavu na konferenciju je 26.8.2013. Više informacija o prijavi na konferenciju možete pronaći ovdje.

Više informacija o prijavi na sam natječaj, uključujući i prijavne obrasce, možete pronaći na web stranicama projekta ETNAR.


16.08.13. 13:25