FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Nova tužba protiv TE „Plomin C“ Priopćenje

Zelena akcija je poslala tužbu Ustavnom sudu, čime nastavlja pravnu bitku protiv termoelektrane (TE) „Plomin C“ na uvozni ugljen. Navedenom tužbom ulazimo u novu fazu kampanje protiv ovog štetnog projekta te najavljujemo intenziviranje aktivnosti u narednom periodu.
Img_2575_20copy

Ustavnom tužbom osporavamo presudu Upravnog suda u Rijeci kojom je bila odbijena naša tužba protiv okolišne dozvole Ministarstva zaštite okoliša i prirode te ujedno osporavamo i samu okolišnu dozvolu. U tužbi Ustavnom sudu argumentiramo svoj stav da Upravni sud nije smio ignorirati činjenicu da je Plomin C u očitoj suprotnosti s prostornim planom Istrarske županije. Naime, ako je propisano da se postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi za postupke koji su u skladu s prostornim dokumentima, onda smatramo da je Sud morao dopustiti dokazivanje da Plomin C nije u skladu s tim dokumentima. Također, tvrdimo da nam je na taj način Sud de facto uskratio pravo na tužbu jer naši argumenti nisu suštinski razmotreni.

Podsjetimo, TE „Plomin C“ imao bi izrazito negativan utjecaj na zdravlje građana. Prema analizi koju je napravio Greenpeace, koristeći se istom metodologijom koju upotrebljava i Europska agencija za okoliš, procijenjeno je da bi onečišćenje zraka uzrokovalo prijevremenu smrt oko 17 ljudi na godinu. Uz očekivani vijek trajanja od 40 godina, što je potrebno kako bi projekt bio isplativ, „Plomin C“ bio bi odgovoran za, statistički, čak 680 preuranjenih smrti. Osim toga, odveo bi nas u energetsku ovisnost o uvoznom ugljenu, s obzirom na to da nemamo vlastitih nalazišta ovog prljavog energenta. Osim toga, ova TE bi godišnjom emisijom od preko 2,6 milijuna tona CO2 prodonijela ubrzavanju klimatskih promjena.

„Plomin C“ je i ekonomski neisplativ, ponajviše zbog obveze plaćanja emisija CO2 u skladu sa shemom trgovanja emisijama Europske unije, što znači da bi u konačnici rezultirao s višim cijenama električne energije za građane. Osim toga, TE „Plomin C“ je projekt za kojeg postoji vrlo nizak interes investitora. Za investiranje nije zainteresiran RWE, suvlasnik TE „Plomin 2“, a od projekta su odustali i korejski KOSEP te poljski POL-MOT – dvije tvrtke koje je HEP odabrao za uži krug potencijalnih strateških partnera. Za investiranje nije zainteresirana niti Europska banka za obnovu i razvoj.Iako je bivši ministar gospodarstva Čačić sredinom 2012. izjavljivao kako je za „Plomin C“zainteresirano 50-ak tvrtki iz cijelog svijeta, trenutno još samo dvije tvrtke razmatraju investiranje u ovaj projekt. Zbog niskog interesa, rok kojeg su potencijalni investitori imali za dostavu obvezujućih ponuda do kraja listopada produljen je do kraja travnja 2014.

Vjerujemo kako ćemo našim aktivnostima zaustaviti ovaj okolišno i ekonomski neprihvatljiv projekt te da će Vlada napokon usmjeriti energetsku politiku u smjeru razvoja energetske učinkovitosti i iskorištavanja ogromnog potencijala obnovljivih izvora energije.


16.01.14. 10:29