FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Čestitamo međunarodni dan šuma i pozivamo na zajedničku akciju za zaštitu šuma u Hrvatskoj!

Povodom međunarodnog dana šuma, 21.03, Zelena akcija uputila je čestitku građankama i građanima Hrvatske i zahvalila onima koji su posali elektroničko pismo Vladi i Saboru RH povodom izmjena Zakona o šumama.
Uocite_razliku

Pismo je potpisalo više od 4100 građanki i građana i sigurni smo da je i ono doprinijelo odluci Sabora RH da se izmjene Zakona povuku iz hitne procedure i da se obeća provođenje javne rasprave. Ovo je dokaz da je bitno da organizacije civilnog društva poput Zelene akcije, ali i građani reagiraju u slučajevima kada se štetni zakoni pokušaju donijeti mimo javne rasprave u hitnoj procedure.

Zahvaljujući ovom djelovanju, izmjene Zakona će u Saboru ići u drugo čitanje, pa stoga apeliramo na sve one koji još nisu poslali pismo da to učine i jasno daju do znanja da golf igrališta nisu šume i da se zakonom šume moraju štititi, a ne uništavati.

Stoga Zelena akcija od zastupnika u Saboru traži:

  1. Da iz Prijedloga zakona zatraže izbacivanje članaka koji proglašavaju Šumama posebne namjene igrališta za golf i kampove. Igrališta za golf i kampovi nikako ne mogu biti klasificirani kao šume posebne namjene, već jedino kao rekreacijske i turističke zone kako je definirano prostornim planovima.
  2. Da šume posebne namjene ne proglašava Ministarstvo dekretom, već je potrebno u donošenje takve odluke uključiti i županijske skupštine.
  3. Da se uvedu zaštiti mehanizmi koji štite šume i šumsko zemište od prenamjene u građevinsko
  4. Da se iz Zakona izbaci odredba da se opožarene površine šuma mogu privesti drugoj kulturi 5 godina od opožarenja.

Također pozivamo građane da to isto zatraže elektroničkim pismom kojeg mogu poslati sa stranice:

http://zelena-akcija.hr/hr/peticije/spasimo_nase_sume-potpisi_peticiju


21.03.14. 18:00