FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Skandalozan prijedlog izmjena zakona o šumama

Hrvatski Sabor usvojio je 28. 11. 2005. Zakon o šumama, a ovih je dana već u drugom čitanju u Saboru prijedlog izmjena tek donešenog zakona te se uskoro očekuje njegovo usvajanje.
Kopanje_suma_640x480

Skandalozan prijedlog izmjena zakona o šumama omogućuje osnivanje poduzetničkih zona u šumama!
Može li se poduzetnička zona disati?

Hrvatski Sabor usvojio je 28. 11. 2005. Zakon o šumama, a ovih je dana već u drugom čitanju u Saboru prijedlog izmjena tek donešenog zakona te se uskoro očekuje njegovo usvajanje. Ovo je nažalost samo jedan od primjera brzog donošenja zakona, a zatim njihovog mijenjanja na mala vrata i daleko od očiju javnosti.

Treba napomenuti da ove izmjene dodatno liberaliziraju gospodarske aktivnosti u šumama i šumskom zemljištu pa će ovom izmjenom biti omogućeno čak i osnivanje “poduzetničkih zona” u šumama i šumskom zemljištu, uz već Zakonom iz 2005. odobrenim prijenosom vlasništva.
 

Smatramo nevjerojatnim da se za šumsko zemljište može napraviti prijenos vlasništva, dok je Zakonom o koncesijama (NN 89/1992) zabranjeno davati u koncesije. Napominjemo da je davanje u zakup ili koncesije bolji oblik od prijenosa vlasništva jer se u njima mogu dodati strogi uvijeti korištenja te se u slučaju nepoštivanja uvjeta koncesije mogu oduzeti.

Iako je Hrvatska relativno bogata šumama u usporedbi sa drugim zemljama u Europi, te ima međunarodni certifikat, već sada su ugrožene, kiselim kišama, ekspolatacijom kamenoloma,
gradnjom šumskih cesta i prenamjenom u područja od općeg interesa za RH – npr. gradnju autocesta.

Ovakav zakon povećava opasnost od smanjenje kvalitete šumskih ekosustava, ugrožavanje biljnih i životinjskih vrsta i smanjivanje površine pod šumama, stoga ZELENA AKCIJA zahtjeva od saborskih zastupnika da odbace prijedlog ovog zakona i zaštite šume, a ne profite interesnih grupa koje zagovaraju prenamjene.

Više informacija:
mr.sc. Jagoda Munić, voditeljica programa bioraznolikosti, Zelena akcija, [email protected], tel/faks: 01/ 4813 096


Autor: Zelena akcija

05.07.06. 03:00