FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici

U prošli četvrtak, 14.rujna 2006. održala se protestna akcija protiv izgradnje HE Kosinj čija bi akumulacija potopila veliki dio Kosinjske doline, kao i nekoliko sela.
Atlantida

NEKA KOSINJ NE POSTANE ATLANTIDA!

U prošli četvrtak, 14.rujna 2006. održala se protestna akcija protiv izgradnje HE Kosinj čija bi akumulacija potopila veliki dio Kosinjske doline, kao i nekoliko sela. Šezdesetak mještana Gornjeg Kosinja, aktivisti Eko-Kosinja, Zelene akcije i sudionici Ekotopia-Biketour 2006. su se okupili u centru Gornjeg Kosinja, te se obratili medijima i odgovornima s porukom da ne žele iseliti iz svog rodnog kraja, te da se ovaj kraj može koristiti i na manje destruktivan način.

MEDIJIMA       
Kosinj, 14. 09. 2006.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

NEKA KOSINJ NE POSTANE ATLANTIDA!

14.09.2006. Gornji Kosinj, općina Perušić - EKO KOSINJ, ZELENA AKCIJA i ECOTOPIA BIKETOUR organizirali su akciju protiv izgradnje nove hidroelektrane na rijeci Lici i potapanja sela Gornji Kosinj. Cilj akcije je informiranje medija o mogućem potapljanju Gornjeg Kosinja, i dijela prekrasne Kosinjske doline, bogate prirodnom i kulturnom baštinom. Akcija je zamišljena kao podrška kosinjanima u nastojanju da očuvaju svoju djedovinu i jedinstvene ljepote Kosinjske doline.

Kosinjska dolina je bogata kulturnom i prirodnom baštinom, dio koje je već uništen gradnjom HE Sklope i stvaranjem akumulacije Krušćica. Hidroelektrana je promovirana kao osnova razvoja cijelog kraja, ali je donijela samo iseljenje. Projektna dokumentacija za gradnju brane i potapanje dijela doline je zastarjela i rađena je prema zakonima koji su tada vrijedili u SFRJ, a ne prema standardima Europske prakse i bez sudjelovanja javnosti – izjavila je mr.sc. Jagoda Munić, Predsjednica Zelene akcije.

Ilija Vukelić iz EKO KOSINJA je dodao: Vrijeme je da i mi koji ovdje živimo, odlučujemo o svojoj sudbini i sudbini naše djedovine. Kosinj je bogat povijesnim i arheološkim nalazištima, a tu je bila i prva hrvatska tiskara iz petnaestog stoljeća. I umjesto da se razvija eko-poljoprivreda i eko turizam ovdje na rubovima Parka prirode Velebit, ovu prekrasnu dolinu žele potopiti.

Irma Popović, voditeljica programa zaštite voda iz Zelene akcije je dodala: Nakon što je HEP krenuo u devastaciju rijeke Dobre na temelju prastarih podataka i zakona, postoji opasnost da se isto dogodi i sa Likom. Smatramo kako je neoptrebno graditi nove akumulacije i brane, pogotovo stoga što nisu iskoristile sve mogućnosti koje Hrvatska ima u poboljšanju energetske efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.

Aktivisti su simbolično obilježili mjesta u planu za potapljanje, pa je cesta vodila do jezera umjesto do sela, Kosinj je preimenovan u Atlantidu, a aktivisti su demonstrirali život na dnu jezera koristeći simbolične disalice za zrak, a nekima su počele izrastati i plivaće kožice i škrge. Mještani su se angažirali na prikupljnju peticije protiv nove brane i potapljanja doline.

Za više informacija:

Priložen tekst letka Potapanje krških bisera – HE na Dobri i Lici
O akciji: Jagoda Munić (098 1795 690, 01/4813097), Zelena akcija, nevladina udruga za zaštitu okoliša
O Kosinjskoj dolini i utjecaju brana na lokalno stanovništvo: Ilija Vukelić (098 477538)
O biciklističkoj eko-karavani Ecotopia Biketour, Ivan Gregov (091 7855 175)


Autor: Irma Popović

18.09.06. 18:18

Atlantida Akumulacija Biciklisti Biciklisti1 Mjestani1
Mjestani Skup
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 1
+
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 2
+
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 3
+
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 4
+
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 5
+
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 6
+
Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 7
+
1 / 7

Potapanja krških bisera - HE na rijeci Dobri i Lici - Slika 1