FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode

Par dana prije razmatranja prijedloga zakona, organizirala je akciju ispred zgrade Hrvatskog Sabora kako bi iskazala podršku Prijedlogu zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Kopački rit", P.Z. br. 228. Na akciji je desetak aktivista i aktivistica Zelene akcije, obučenih u razne životinje (orao, ribe, jeleni...), dijelilo službeno priopćenje o predloženom zakonu.
Im000453

Zagreb, 11.03.2005.

Par dana prije razmatranja prijedloga zakona, organizirala je akciju ispred zgrade Hrvatskog Sabora kako bi iskazala podršku Prijedlogu zakona o proglašenju Nacionalnog parka "Kopački rit", P.Z. br. 228. Na akciji je desetak aktivista i aktivistica Zelene akcije, obučenih u razne životinje (orao, ribe, jeleni...), dijelilo službeno priopćenje o predloženom zakonu.

Zelena akcija smatra da je vrlo bitno da ovo područje dobije status nacionalnog parka iz slijedećih razloga:

  • U ovom dijelu Hrvatske ne postoji niti jedan nacionalni park, a i svi nacionalni parkovi kontinentalnog dijela, vezani su uz fenomen krša
  • Kopački rit je izuzetno značajno područje zbog svoje biološke raznolikosti; predstavlja glavno mrijestilište riba u ovom dijelu Dunavskog sliva, gnijezdilište i odmorište mnogih ptica močvarica, te stanište mnogih ugroženih biljnih i životnjskih vrsta
  • Proglašenje ovog područja nacionalnim parkom, omogućilo bi lakše i bolje provođenje međunarodnih konvencija i ugovora, kojih je Hrvatska potpisnica (npr. Bernska konvencija, Ramsarska konvencija, Okvirna direktiva o vodama), a čije je provođenje važno za ulazak Hrvatske u Europsku uniju
  • Poboljšao bi se ekonomski razvoj ovog nerazvijenog dijela Hrvatske razvojem ekološkog turizma koji je u sukobu s postojećim lovnim turizmom

Pošto do sada nisu pobijeni stručni argumenti koji podupiru ovaj prijedlog, smatramo da bi jedini razlog za odbijanje ovog prijedloga mogao biti političke naravi, jer je predlagatelj zakona trenutno u oporbi.


Autor: Zelena akcija

13.03.05. 20:00

Im000403 Im000424 Im000428 Im000444 Im000448
Im000453 Im000455 Im000462 Im000463 Im000465
Im000466 Im000470
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 1
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 2
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 3
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 4
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 5
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 6
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 7
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 8
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 9
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 10
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 11
+
Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 12
+
1 / 12

Kopački rit - nacionalni park umjesto parka prirode - Slika 1