FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Konačno prestaje važiti skandalozni zakon o igralištima za Golf Priopćenje

Danas (24.11.2011.) stupio je na snagu ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O IGRALIŠTIMA ZA GOLF, čime je konačno stavljeni izvan snage Zakon o igralištima za golf.
Img_9117

Nakon tri godine kampanje Zakon je konačno ukinut, ponajprije zaslugama organizacija civilnog društva, jer su upravo naši argumenti navedeni kao razlog za ukidanje Zakona.

Tako se u pojašnjenju ukidanja navodi: "Naprijed navedeni podnositelji[1] ukazivali su da su igrališta i pratećegrađevine za golf objekti velikih površina koji značajno i trajnomijenjaju okoliš i krajolik, a važeći Zakon o igralištimaza golf ne daje jamstva za sprečavanje zlouporaba, niti jamstva zarazmatranje ekološkog aspekta gradnje golf igrališta. Ocjenjuju da jepuno veći interes Republike Hrvatske u očuvanju poljoprivrednogzemljišta, šuma, okoliša kao i u zaštiti najviših ustavnih vrednotasocijalne pravde, jednakosti ljudi, jednakog položaja poduzetnika natržištu, jamstva prava vlasništva i vladavine prava, nego što je tointeres države za izgradnju golf igrališta.".

Podsjetimo se, kampanja je započela još 9.12.2008. godine, priopćenjem Zelenog foruma[2]., Prva akcija je napravljena na dan nakon izglasavanja Zakona 16.12.2008.[3],

Iako smo (Zelena akcija, GONG i Transparency International Hrvatska) još 19.02.2009. podnijeli Zahtjev za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Ustavnom sudu Republike Hrvatske[4], te nakon izmjena Zakona 07.10.2010.[5] moramo istaknuti da se Ustavni sud Republike Hrvatske nije nikad očitovao na naš Zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o igralištima za golf. Ta šutnja je znakovita, pa se može postaviti pitanje – je li pravosuđe neovisno od politike?. Pri tom je zanimljiva izjava :“Vlada plus javnost, plus Ustavni sud, plus Europska komisija, više znaju nego Vlada sama”, sumirao je potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac koji predloženo ukidanje zakona doživljava kao svojevrsnu dobrodošlu samokritiku. Iz navedenog možemo zaključiti da je Ustavni sud imao komunikaciju s Vladom RH, ali nije sa podnositeljima Zahtjeva za ocjenu zakonitosti i ustavnosti. To je vjerojatno i razlog zašto je zakon ukinut po hitnom postupku na zadnjoj sjednici Sabora u roku od jednog dana nakon što ga je Vlada RH usvojila. Tako da smo dobili Zakon čije je trajanje bilo kraće od mandata Vlade i Sabora RH!

U borbi za ukidanje Zakona o igralištima za golf sudjelovale su mnogobrojne partnerske organizacije – Zelena Istra, GONG, Transparency International Hrvatska, inicijativa Srđ je naš, udruga Grad i ostali koji su se priključili borbi protiv igrališta za golf na lokalnom nivou (Eko Zadar, Šibenski građanski forum, Sunce, Eko Krka...), a u pripremi Zahtjeva za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pomogli su nam pravni stručnjaci.

Sve to ne bi bilo moguće niti bez volonterskog angažmana aktivista i aktivistica Zelene akcije i inicijative Pravo na grad, koji su spremno darovali svoje vrijeme i kreativnosti u mnogobrojne i inovativne akcije tijekom proteklih godina.

Dobro je znati da javni aktivistički angažman daje rezultate, no žalosno je što se u Hrvatskoj brzopleto donose zakoni sa koruptivnim elementima koji podilaze investororima i donatorima političkih stranaka, a protivni su javnom interesu i zaštiti okoliša.

Za više informacija:
Jagoda Munić Zelena akcija /FoE Croatia 098 1795 690
Dušica Radojčić, Zelena Istra, 098 1818 64

---------------------

[]. Zelena akcija, GONG, Transparency International Hrvatska i Hrvatski Helsinški odbor Zelena akcija, GONG, Transparency International Hrvatska i Hrvatski Helsinški odbor

[2]. Vidi na: http://zelena-akcija.hr/hr/opcenito/suradnja zeleni_forum_protiv_prijedloga_zakona_o_golf_igralistima

[3]. http://zelena-akcija.hr/hr/programi/zastita_prirode/suradnja/aktivisti_za_akcijom_ispred_ministarstva_turizma_upozorili_na_stetnost_novog_zakona_o_golfu

[4]. http://zelena-akcija.hr/hr/programi/zastita_prirode/suradnja/podnesen_prijedlog_za_ocjenu_ustavnosti_zakona_o_igralistima_za_golf

[5]. http://zelena-akcija.hr/hr/programi/zastita_prirode/matra_projekt_izgradnja_kapaciteta_i_povezivanje_udruga_za_zastitu_okolisa_uz_pomoc_friends_of_the_earth_international_foei/zelena_akcija_od_ustavnog_suda_zatrazila_ocjenu_ustavnosti_izmjenjenog_zakona_o_golfu


24.11.11. 14:58