FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu

Zelena akcija je u suradnji su udrugom VUK iz Kutereva izložila izložbu "Otpad u Lici", u selu Kuterevu, kako bi se o preblematici gospodarenja otpadom educirali stanovnici Like. Posebni naglasak u izložbi i pripadajućem letku je stavljen na problem hranjenja divljih životinja na smetlištima.
Kontejner-medo1

Zelena akcija je u suradnji su udrugom VUK iz Kutereva izložila izložbu "Otpad u Lici", u selu Kuterevu, kako bi se o preblematici gospodarenja otpadom educirali stanovnici Like. Posebni naglasak u izložbi i pripadajućem letku je stavljen na problem hranjenja divljih životinja na smetlištima. Izložba će gostovati u Kuterevu do kraja rujna 2008, a nalazi se u prostoru volonterskog centra.

Prema zadnjim dostupnim podacima iz 2005., u čitavoj Hrvatskoj je postavljeno 160 000 kontejnera za miješani komunalni otpad, a samo 40 000 kontejnera za sortirani otpad. S iznimkom par gradova, u čitavoj Hrvatskoj ne postoji niti sustav prikupljanja sortiranog otpada po kućanstvima, a naknada za odvoz otpada se plaća prema kvadraturi kućanstva, a ne po količini proizvedenog otpada što bi sve građane stimuliralo da više sortiraju otpad.

Izložbu je financiralo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.


Autor: Jagoda Munić

27.08.08. 22:00

Kontejner-medo1 Pano1_thumb Pano2_thumb Pano3_thumb Pano4_thumb
Pano5_thumb Pano6_thumb
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Kontejneri neotporni na medvjede
+
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Pano 1
+
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Pano 2
+
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Pano 3
+
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Pano 4
+
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Pano 5
+
Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Pano 6
+
1 / 7

Izložba "Otpad u Lici" u Kuterevu - Kontejneri neotporni na medvjede