FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Hrvatski lovački savez oteo naknade od koncesija lokalnim zajednicama

Prijedlog zakona o lovstvu u Saborskoj proceduri donosi drastične i skandalozne izmjene u raspolaganju sredstvima od koncesija te površini lovišta u usporedbi s dosadašnjim zakonom. Smanjuju se površine koje nisu u lovištima, pa tako cijela Hrvatska postaje jedno veliko lovište, a zaštitni pojas u kojem je lov zabranjen oko naselja se smanjuje u brdsko-planinskim područjima sa 300 na 200 m.
Lovci

Hrvatski lovački savez oteo naknade od koncesija lokalnim zajednicama i pretvorio hrvatsku u jedno veliko lovište! 

Prijedlog zakona o lovstvu u Saborskoj proceduri donosi drastične i skandalozne izmjene u raspolaganju sredstvima od koncesija te površini lovišta u usporedbi s dosadašnjim zakonom. Smanjuju se površine koje nisu u lovištima, pa tako cijela Hrvatska postaje jedno veliko lovište, a zaštitni pojas u kojem je lov zabranjen oko naselja se smanjuje u brdsko-planinskim područjima sa 300 na 200 m.

Zakon o lovstvu legalizira pljačku lokalnog stanovništva i zajednica jer drastično smanjenje nadoknade za lovišta na privatnom zemljištu, sa 80% na samo 25% prihoda od koncesija, a Hrvatski lovački savez će direktno dobijati 35% prihoda od koncesija.

Ovim zakonom Hrvatski lovački savez doslovno otima novčane naknade vlasnicima zemljišta, koji nemaju nikakav utjecaj na korištenje privatne šume i/ili poljoprivrednog zemljišta od strane lovaca te gotovo nikad ne dobije nadoknadu štete ukoliko lovački psi i lovci unište dio usjeva, suhozida i stoke.
 

Zelena akcija je poslala svoje mišljenje klubovima zastupnika u Saboru, a vi možete poslati svoje ministru Čobankoviću na e-mail adresu

Komentar uz sliku: lovci love medvjede na rijetkim izvorima pitke vode u parku prirode Velebit


Autor: Zelena akcija

18.05.05. 21:00