FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Vijesti: Zeleni forum - Hrvatska treba novu strategiju prometnog razvitka, 20.12.2005

Autocesta koridora Vc je projekt koji je nepotreban, štetan za okoliš i neće nužno donijeti očekivanu ekonomsku i razvojnu korist.
Logo-zf

Autocesta koridora Vc bacanje novca građana Hrvatske

370 milijuna EUR-a vrijedna autocesta međunarodnog prometnog koridora Vc, koji spaja Budimpeštu, Osijek, Sarajevo i luku Ploče, je projekt koji je nepotreban, štetan za okoliš i neće nužno donijeti očekivanu ekonomsku i razvojnu korist. To su rezultati studije cijelog projekta koji je danas objavio Zeleni forum, mreža okolišnih udruga Hrvatske.

Studija projekta dio je veće analize Europskih prometnih koridora koju izrađuje CEE Bankwatch. Studija pokazuje da su očekivani rezultati gospodarskog rasta i razvoja po završetku projekta više rezultat neosnovanih želja nego temeljite analize isplativosti projekta. Projekcije očekivane količine prometa nisu dovoljne za opravdanost ulaganja u izgradnju autoceste na tom dijelu koridora Vc, a dio autoceste sjeverozapadno od Osijeka će vrlo vjerojatno imati razoran učinak na područje Dravskih ritova, koji su stanište nekoliko zaštićenih životinjskih vrsta.

Čak 38% državnih sredstava za promet troši se na autoceste, a ukupan trošak na ceste iznosi 68%, što je skoro dvostruko više od planiranih 40% iz Strategije prometnog razvitka napravljene 1999. godine.

Zeleni forum zahtjeva od Vlade RH da se:

  1. Zaustavi pripreme za izgradnju autoceste koridora Vc dok nivo prometa ne prijeđe godišnji prosjek od 20 000 vozila dnevno i dok bosanska i mađarska dionica ne dođu u završnu fazu izgradnje.
     
  2. Ne izgradi dionica preko Dravskih ritova nego da se autocesta spaja na Osječku zaobilaznicu.

Zeleni forum zahtjeva od međunarodnih financijskih institucija i EU da ne financiraju projekt autoceste.


Autor: Zelena akcija

20.12.05. 02:00