FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Stav Zelene akcije o "strateškim prometnim projektima Grada Zagreba"

Posljednjih godina često možemo čuti izjave predstavnika Grada Zagreba kako je za rješavanje prometnih problema našeg grada potrebno realizirati četiri prometna projekta - tunel kroz Medvednicu, sjevernu tangentu, podzemno-nadzemni tračnički sustav. Uz navedene projekte, spominje se i izdizanje željezničke pruge, ali za taj zahvat prema našim saznanjima nije još bila javna prezentacija pa nemamo dovoljno podataka za stvaranje stava o tom projektu.
Auti

Na temelju prikupljenih podataka o "strateškim prometnim projektima Grada Zagreba", možemo ukratko zaključiti slijedeće:

Tunel kroz Medvednicu je sam po sebi izrazito neekonomičan i nepotreban projekt, obzirom da je već i u postojećoj situaciji Zagreb dobro cestovno povezan s Hrvatskim Zagorjem. Željezničke pruge je potrebno modernizirati i uvesti više direktnih i/ili brzih vlakova do određenih dijelova Hrvatskog Zagorja.

Umjesto gradnje Sjeverne tangente, potrebno je povezati postojeće prometnice u smjeru istok - zapad u podsljemenskoj zoni na način koji je definiran GUP-om. Pri tome treba voditi računa o utjecaju na okoliš, te omogućiti građanima maksimalnu participaciju u tom procesu. Osim toga, sjeverni dio grada je potrebno bolje povezati s gradskim središtem pomoću učestalijeg javnog prijevoza autobusima.

S druge strane, ideju gradnje PNT sustava je potrebno dalje razraditi te utvrditi prometnu i ekonomsku opravdanost takvog projekta, uzevši u obzir i potencijal za prijevoz putnika kojeg ima sustav prigradskih vlakova HŽ-a te ZET-ov javni gradsko-prigradski prijevoz putnika.

Kompletan tekst se nalazi u prilogu.


Autor: Eugen Vuković

27.12.08. 21:00