FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Tunel kroz medvednicu i PNT sustav - Stavovi Zelene akcije

Zelena akcija je poslala pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Jelaviću dopis u kojem detaljno obrazlaže svoje stavove o planiranoj izgradnji Tunela kroz Medvednicu i pratećih objekata te o Podzemno-nadzemnom tračničkom (PNT) sustavu.

Kao najveći izvor informacija za prvospomenuti projekt poslužila je upravo Studija izvodljivosti i opravdanosti cestovnog tunela kroz Medvednicu i pratećih objekata. Nedavno je gradonačelnik Bandić ponovno nabrajao prioritetne infrastrukturne projekte koji, po njegovom mišljenju, trebaju biti realizirani. Veseli nas da se među njima ne nalazi taj projekt, kao niti Sjeverna tangenta.

Stav Zelene akcije o PNT sustavu temelji se uglavnom na prezentaciji koju je izradio Fakultet prometnih znanosti.

Tekstovi u kojima su obrazloženi službeni stavovi Zelene akcije o ovim projektima, nalaze se u dodatku.

Kontakt:
Bernard Ivčić
Transportni program Zelene akcije
tel: 01 4813 913
fax: 01 4813 096
e-mail: [email protected]


Autor: Zelena akcija

15.06.07. 21:00