FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

PROJEKT: "Poticanje građana Zagreba na uključivanje i sudjelovanje u donošenju odluka o razvoju Grada i poboljšanju gradske prostorne i prometne politike"

Zelena akcija je 01. siječnja 2008. započela projekt “Poticanje građana Zagreba na uključivanje i sudjelovanje u donošenju odluka o razvoju Grada i poboljšanju gradske prostorne i prometne politike" ima za cilj informirati i potaknuti građane Zagreba na uključivanje i sudjelovanje u razvoju Grada i poboljšanju gradske politike urbanizma i prometa. Projekt traje do 31. prosinca 2008, a financira ga Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Projekt uključuje slijedeće aktivnosti:

 1. Savjet za urbanizam Zelene akcije
  • Praćenje donošenja prostorno planskih dokumenata, informiranje javnosti o istima, stručna analiza i komentiranje te facilitiranje sudjelovanja javnosti u procesu
  • Praćenje donošenja i/ili izmjena zakona o prostornim planiranju i pripadajućih podzakonskih akata, informiranje javnosti o istima, stručna analiza i komentiranje te facilitiranje sudjelovanja javnosti u procesu
  • Konzultacije i suradnja s građanskim udrugama te građanskim i individualnim inicijativama
 2. Suradnja sa inicijativom Pravo na grad
 3. Praćenje rada Gradske prometne politike, ponajprije realizacije "Strateških prometnih projekata Grada Zagreba" (Tunel kroz Medvednicu, Sjeverna tangenta, PNT sustav, izdizanje željezničke pruge)
 4. Usporedba Zagrebačkog prometnog sustava s prometnim sustavima Europskih gradova
 5. Europski tjedan mobilnosti - Dan bez automobila – rujan 2008. Obilježavanje ovog datuma u suradnji sa EU organizacijama

Autor: Eugen Vuković

29.04.08. 21:00