FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Otvoreno pismo Gradonačelniku Bandiću povodom otvaranja nove javne garaže na Tuškancu

Zelena akcija je uputila otvoreno pismo gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću povodom otvaranja nove javne garaže na Tuškancu. Prije početka njene gradnje, Gradska uprava je tvrdila da je njezina “osnovna namjena da riješi problem parkiranja na Gornjem gradu, koji će se zatvoriti za promet većine vozila." Garaža je sada otvorena, a od najavljenog zatvaranja za promet ostalo je samo obećanje da će se takva regulacija uvesti za dvije godine, pa Vas molimo da javnosti date garancije da će tome zaista biti tako.

Podržavamo izgradnju javnih garaža, ali ne u samom središtu Zagreba, već na obodu Donjeg grada, kako je definirano još u GUPu iz 1999. Također podržavamo izgradnju besplatnih parkirališta na okretištima tramvaja i autobusnim terminalima, kao i uz željeznička stajališta kako bi građani tamo mogli ostaviti svoje automobile i do centra Grada koristiti javni prijevoz. Naravno, javni prijevoz mora biti brži, dostupniji i udobniji!

Proces smanjenja korištenja, a nakon toga i smanjenja posjedovanja automobila je dugotrajan. Međutim, tragično je da, iako su neke od mjera – koje bi pomogle zaustaviti porast broja automobila u Zagrebu – već definirane Generalnim prometnim planom iz 1999, do danas nisu provedene. Tu prvenstveno mislimo na gradnju nekoliko parkirališta na obodu Grada, čime je bilo predviđeno da će do 2005. biti eliminirano 2200 vožnji/dan automobilom u središte Zagreba. Danas, tri godine kasnije, nije još započela izgradnja niti jednog takvog parkirališta.

PRILOZI:

  1. cjeloviti tekst otvorenog pisma
  2. “Prioritetni prometni problem Grada Zagreba: javni promet ili javne garaže?”

Autor: Zelena akcija

28.05.08. 22:00