FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Zelena akcija vas poziva na seminar "Analiza javnih politika i djelotvorno komuniciranje analize"

Pozivamo vas na seminar-trening "Analiza javnih politika i djelotvorno komuniciranje analize". Seminar organizira Zelena akcija u sklopu projekta STEP (Support for Transposition of Environmental Policies) kojeg provodimo zajedno sa partnerskim organizacijama EkoPan iz Karlovca, Žmergom iz Opatije, te Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu, a uz financijsku podršku EU i UZUVRH. Pridruženi partneri na projektu su nam i Zagrebačka i Karlovačka županija, Grad Samobor, Grad Opatija, Grad Karlovac, te općina Lovran.
Step

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme: 

  1. Određenje javnih politika te karakteristika i faza javnih politika
  2. Analiza javnih politika i metodološki postupci
  3. Analiza aktera kao oblik policy analize
  4. Definiranje problema kao oblik policy analize
  5. Policy dizajn kao oblik policy analize
  6. Monitoring i evaluacija kao oblik policy analize
  7. Izrada kvalitetnih analitičkih tekstova različitih formata
  8. Komuniciranje analize
  9. Stvaranje dodatnog komunikacijskog sadržaja

Program seminara možete preuzeti ovdje, a prijavnicu ovdje.


25.02.14. 17:57