FacebookTwitterYoutubeFlickrInstagramRss
Članak

Video izvještaj s predavanja i okruglog stola o utjecaju pridruživanja EU na hrvatsku politiku prema GMO-ima Izvještaj

Donosimo video snimke s predavanja i okruglog stola čije su teme bile zakonodavstvo i politike Europske unije prema GMO-ima te utjecaj koji bi usklađivanje s zakonodavstvom EU na tom polju trebalo imati na Hrvatsku.
Gmo-okrugli

Video snimku predavanja naslovljenog Zakonodavstvo EU o genetski modificiranim organizmima – sadašnjost i perspektive za budućnost možete pogledati ovdje. Predavanje je održano 16 siječnja 2012. Predavačica je bila Mute Schimpf, voditeljica Kampanje za hranu u organizaciji Friends of the Earth Europe.

Snimku okruglog stola Što pristupanje EU znači za hrvatsku politiku prema GMO-ima? možete pogledati ovdje. Okrugli stol je održan 17. siječnja 2012. Uvodni izlagači na okruglom stolu bili su Mute Schimpf (Friends of the Earth Europe), Jagoda Munić (Zelena akcija), Domagoj Šimić (Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš pri Ministarstvu zdravstva) i Davor Percan (Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj).

Predavanje i okrugli stol su održani kao dio projekta “Utjecaj hrvatskog pristupanja EU na zdravlje i okoliš” kojeg financira Europska unija kroz program IPA INFO 2009.


06.02.12. 14:27

1 / 2

Predavanje: Zakonodavstvo EU o genetski modificiranim organizmima – sadasnjost i perspektive za buducnost (16.1.2012.)